TỈNH ỦY YÊN BÁI

      THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ:

Phường Đồng Tâm - Thành Phố Yên Bái

Điện thoại:

029 3.852.612

Fax :

029 3.852.612

E-mail :

 

 

 THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Đỗ Văn Chiến

Ủy viên ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Dương Văn Thống

Phó Bí thư  thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh.

Phạm Duy Cường

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 Phạm Thị Thanh Trà
 Phó Bí thư Tỉnh ủy