TỈNH ỦY YÊN BÁI

   THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ:

Phường Đồng Tâm - Thành Phố Yên Bái

Điện thoại:

029 3.852.612

Fax :

029 3.852.612

E-mail :

 

 

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

  1.  
Bà Phạm Thị Thanh Trà

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

  1.  

Ông Dương Văn Thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Yên Bái

  1.