TỈNH ỦY YÊN BÁI

      THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ:

Phường Đồng Tâm - Thành Phố Yên Bái

Điện thoại:

029 3.852.612

Fax :

029 3.852.612

E-mail :

 

 

 THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Phạm Duy Cường

Bí thư Tỉnh ủy

Dương Văn Thống

Phó Bí thư  thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh.

 Phạm Thị Thanh Trà
Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh