DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 20 NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2014

Cập nhật lúc: 15:40, ngày 20/01/2014

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 20 NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2014

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng. Gió đông cấp 2. Trời rét đậm (đêm và sáng rét hại).

Nhiệt độ cao nhất: 16 – 18oC; Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 12 – 14oC

Nhiệt độ thấp nhất: 10 – 12oC; Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 5 – 7oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng. Gió đông cấp 2. Trời rét đậm (đêm và sáng rét hại).

Nhiệt độ cao nhất:  16 – 18oC

Nhiệt độ thấp nhất: 9 – 11oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng. Gió đông cấp 2. Trời rét đậm (đêm và sáng rét hại).

Nhiệt độ từ: 11 – 17oC

 

Trung tâm KTTV Yên Bái