Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Giới thiệu

21/07/2016 Xem cỡ chữ Google

HỘI NÔNG DÂN TỈNH

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trụ sở: Thôn Thanh Hùng 2, xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0983. 852.397 /Fax: 02
163. 892. 176
Email: hoinongdanyenbai@gmai.com
Website: http://hoinongdanyenbai.org.vn/

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

BAN THƯỜNG VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Ông Giàng A Câu

Chủ tịch Hội nông dân tỉnh

02163.851.829

2

Bà Vương Thị Thoan

Phó Chủ tịch

02163.855.016

3 Ông Nguyễn Văn Quý Phó Chủ tịch 02163.892.665
4 Ông Hoàng Xuân Long Phó Chủ tịch 02163.852.963

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h