Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Xem thêm tin >>

Cục Thuế tỉnh trả lời Công dân Đào Thị Kim Hạnh

Câu hỏi:

Năm 2000, mẹ tôi có làm sổ đỏ đất ở tại thôn 4 xã Hợp Minh thuộc huyện Trấn Yên, nay là tổ 2 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái với diện tích như sau: 30m đất ở và 54m đất vườn thời hạn đến năm 2020. Năm 2002, do điều kiện nơi ở hay bị ngập úng, Mẹ tôi cùng với một hộ ở bên cạnh có trao đổi đất, để cùng tôn tạo chỗ ở. Hai hộ có viết giấy trao đổi cho nhau, có xác nhận đóng dấu của Ủy ban xã. Từ đó gia đình tôi sinh sống trên mảnh đất đó và Mẹ tôi chưa đi làm lại thực trạng đất sau khi đổi, mà vẫn để sổ cũ.

Năm 2017, mẹ tôi không may bị chết đột tử, tôi là con đẻ duy nhất của bà. Tháng 6 năm 2021, tôi có làm thủ tục thừa kế di sản của mẹ tôi. Tôi có mang sổ đỏ, cùng toàn bộ giấy tờ liên quan giấy đổi đất khi mẹ tôi còn sống trao đổi đến Văn phòng đăng ký đất thành phố Yên Bái trình bày mong muốn nhận di sản. Khi xem xong giấy tờ, cán bộ Văn phòng đăng ký đất bảo tôi về đo lại thực trạng đất hiện tại. Tôi về và gặp trao đổi hộ giáp gianh họ đã xây cột mốc gianh giới các nhà và tôi đo được diện tích như sau: Chiều ngang trước là 7m chiều ngang sau 5,1m, chiều dọc 25m. Tôi có đem số liệu đo này lên Văn phòng đăng ký đất thành phố, đồng chí phụ trách phường Hợp Minh bảo số liệu đo như vậy không đúng và nói tôi liên hệ đo đạc Công ty Đồng Tâm để họ tới đo cụ thể, sau đó mang số liệu tới cho đồng chí. Tôi có đến Công ty Đồng Tâm được nhân viên họ cho xem khu đất nhà tôi trên máy với diện tích như sau: Đất ở 104,8m, đất vườn 65m. Tôi cùng nhân viên Công ty thỏa thuận sẽ tiến hành đo.

Vậy tôi xin hỏi: Nếu khi đo thực tế diện tích đúng như trên máy họ cho xem (cụ thể là diện tích thực so với sổ cũ không giống nhau) tôi có phải nộp thuế phần đất dôi dư không? Tôi nghe nói phí dôi dư rất đắt đến tháng 8 bảng giá đất thay đổi tăng lên. Thực sự tôi không có khả năng hoàn cảnh rất khó khăn. Tôi phải làm gì để giữ mảnh đất mẹ tôi để lại? Tôi xin thành cảm ơn!

Trả lời:

Cục Thuế tỉnh có ý kiến trả lời như sau:

Tại khoản 20, Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định:

“20. Bổ sung Điều 24a như sau:

Điều 24a. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ v quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

Trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có Giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất thì việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện như sau:

1. Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận thì thực hiện như sau:

a) Thực hiện thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho đối với diện tích đất tăng thêm theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82 và thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc (thửa đất chưa có diện tích đất tăng thêm, theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện th tục hợp thửa đất. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai chữ toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã đ trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã;

3. Trường hợp diện tích đất tăng thêm không giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này thì thực hiện như sau:

đ) Thủ tục cấp Giấv chứng nhận đối với diện tích đầt tăng thêm được thực hiện theo quy định tại Điều 70 và cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã...

Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư s 10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2013 của Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi bổ sung một s điều của Thông tư 76/2014/TT- BTC ngày 16/6/2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

“2. Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đối với diện tích tăng thêm theo quy định tại khoản 20 Điều 2 Ngh định s 01/2017/NĐ-CP mà hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyển sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất tăng thêm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ”

Như vậy, căn cứ các quy định trên trường hợp bà Đào Thị Kim Hạnh nhận thừa kế quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) nhưng khi đo thực tế đất nhận thừa kế có diện tích đất tăng so với Giấy CNQSDĐ đã cấp, thì khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm, người sử dụng đất thực hiện theo quy đính tại khoản 20 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

Riêng về tỷ lệ thu, nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với phần diện tích đất tăng thêm còn phụ thuộc vào hiện trạng mục đích đất đang sử dựng do cơ quan Văn phòng đăng ký đất đai xác định chuyển thông tin cho cơ qưan thuế mới có căn cứ xác định được.

Trên đây là ý kiến trả lời của Cục Thuế tỉnh Yên Bái để Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trả lời công dân Đào Thị Kim Hạnh được biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp Luật đã được trích dẫn tại công văn này.

 

 

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h