Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Xem thêm tin >>

Cục Thuế tỉnh trả lời Công dân Hà Thị Lan

Câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi mặt hàng nào được phép bán hàng qua điện thoại mà khi xuất hóa đơn tại tiêu thức người mua hàng được phép đóng dấu bán hàng qua điện thoại? Hộ kinh doanh nhà tôi chuyên cung cấp thực phẩm tươi sống cho các bếp ăn tập thể và mỗi lần giao hàng thì thuê người vận chuyển. Vậy đối với hóa đơn bán hàng thì có đủ điều kiện đóng dấu bán hàng qua điện thoại hay không hay người mua hàng vẫn phải ký đủ 3 niên theo quy định? Trong trường hợp ký hóa đơn thì có bắt buộc phải ký sống từng niên bằng mực bút bi hay không hay được phép dùng giấy than chỉ ký niên đầu, còn những niên sau chữ ký in qua mực giấy than? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Sau khi xem xét câu hỏi của công dân Hà Thị Lan, Cục Thuế tỉnh Yên Bái có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, khoản 4 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây viết là Nghị định 51/2010/NĐ-CP) quy định như sau:

“1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này.

4. Trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng; bán hàng hóa, dịch vụ cùng lúc cho nhiều người tiêu dùng, khi lập hóa đơn người bán hoặc người mua không phải ký tên theo quy định của Bộ Tài chính.”

Tại điểm đ khoản 2 Điều 16 hông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dãn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 nam 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“đ, Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”

Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng “ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX…”

Tại điểm c khoản 3 Điều 5 Thông tư ố 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC này 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế quy định:

“c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số…”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hộ kinh doanh của độc giả có hoạt động bán hàng hóa thì hộ kinh doanh được bán hang qua điện thoại. Khi lập hóa đơn bán hàng qua điện thoại, tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)” không nhất thiết người mua phải ký tên trên hóa đơn, người bán phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại.

Đối với trường hợp người mua hàng hóa trực tiếp, việc lập, ký hóa đơn được thực hiện lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

Trên đây là câu trả lời công dân của Cục Thuế tỉnh Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trân trọng cảm ơn Cục Thuế tỉnh đã có ý kiến trả lời công dân./.

Xem tiếp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h