Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn bản số 172/UBND-TC về việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán Báo cáo quyết toán NSĐP năm 2021 và Chuyên đề việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông

18/01/2023

Văn bản số 172/UBND-TC về việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán Báo cáo quyết toán NSĐP năm 2021 và Chuyên đề việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông