Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

THÔNG TIN CÁC ĐỀ ÁN

 

 

SỐ ĐỀ ÁN

TRÍCH YẾU

TỆP ĐÍNH KÈM

Số: 1466/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó theo quy định tại Nghị định số 107/2020NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ và phương án sắp xếp công chức có trình độ, chuyên ngành chưa phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tải về

Số: 1476/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025

Tải về

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h