Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> An toàn giao thông

Kiện toàn Ban An toàn giao thông thành phố Yên Bái

13/05/2020 14:50:55 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông thành phố Yên Bái.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các quy định của pháp luật về an toàn giao thông

Theo đó, kiện toàn Ban An toàn giao thông thành phố Yên Bái gồm 19 đồng chí. Đồng chí Hoàng Xuân Đán - Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái làm trưởng ban.

Ban an toàn giao thông thành phố có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố; Chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp và hoạt động của các phòng, ban, tổ chức và đoàn thể địa phương trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và quy định của các Bộ, ngành liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.; Phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục, hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn.

Cơ quan Thường trực của Ban An toàn giao thông thành phố là phòng quản lý đô thị thành phố.

408 lượt xem
Ban Biên tập