Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin hoạt động >> An toàn giao thông

12 xã giao thông gặp khó khăn vào mùa mưa

08/07/2019 15:54:37 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Hiện nay, toàn bộ các xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có đường giao thông đến trung tâm, tuy nhiên vẫn còn một số tuyến đường đi lại gặp khó khăn vào mùa mưa với tổng chiều dài trên 100 km ở 12 xã gồm: Xã Pá Hu, Tà Xi Láng, Làng Nhì, huyện Trạm Tấu; xã Phong Dụ Thượng, Mỏ Vàng, Châu Quế Thượng, Nà Hẩu, Hoàng Thắng, huyện Văn Yên; xã Suối Quyền, An Lương, Sùng Đô, Nậm Mười, huyện Văn Chấn.

Ảnh minh họa.

Nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng của mưa bão trong những năm qua và kinh phí duy tu, bảo trì còn thấp. Để giúp người dân đi lại được thuận tiện, nâng cấp các tuyến đường giao thông, tỉnh Yên Bái đang cân đối, bố trí ngân sách để hỗ trợ theo mức từng vùng.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông và vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cán bộ, công chức, người lao động trong và ngoài tỉnh đóng góp xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn gắn với việc thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

290 lượt xem
Lan Hương