Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

"Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”

07/10/2019 09:21:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Theo Kế hoạch 1929/KH-BHXH của BHXH Việt Nam, các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2019 có chủ đề "Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, các hoạt động truyền thông sẽ tập trung nhân tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014; 03 năm thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020”; những thực tiễn, kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, làm cơ sở để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT. Những chính sách, pháp luật BHYT mới ban hành; kết quả thực hiện chính sách BHYT 06 tháng đầu năm 2019 và những nỗ lực của Ngành BHXH trong việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Những nỗ lực của Ngành BHXH, Ngành Y tế trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người tham gia BHYT. Những nỗ lực của Ngành BHXH trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử nhằm phục vụ người tham gia BHYT tốt hơn. Tuyên truyền về tính nhân văn của chính sách BHYT; Quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT đồng thời giúp người dân chưa tham gia BHYT hiểu được chi phí khám chữa bệnh là gánh nặng quá lớn, nhất là đối với người nghèo khi ốm đau bệnh tật, phải điều trị dài ngày, từ đó hiểu, nhận thức sâu sắc hơn về chính sách, chủ động tham gia BHYT; những hình thức lạm dụng chế độ chính sách về BHYT của các đối tượng, các bên liên quan.

Đồng thời, tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT; Các hoạt động kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/7, lễ mít tinh kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/7. Tuyên truyền về những nội dung có liên quan đến thực hiện BHYT hộ gia đình; BHYT học sinh, sinh viên, ý nghĩa của BHYT học sinh, sinh viên góp phần phát triển toàn diện thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHYT: Tinh thần phục vụ tận tâm của công chức, viên chức Ngành BHXH, Ngành Y tế vì quyền lợi của người lao động và nhân dân; các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHYT,...

Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí tăng cường thực hiện các tin, bài, phóng sự, tọa đàm,… tuyên truyền về BHYT. Tổ chức hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về BHYT và thông tin những hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/7. Phối hợp với các đơn vị bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động tham gia BHYT cho các nhóm đối tượng. Biên soạn các ấn phẩm tuyên truyền, như: Tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên”, “Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình”….

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHYT năm 2019.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí, nhất là Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tại địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: Tọa đàm, đối thoại, tư vấn chính sách trực tiếp tại cơ sở, thực hiện các phóng sự, chuyên mục, tọa đàm, tin, bài… tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT. Tổ chức treo các băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan BHXH các cấp, các cơ sở khám chữa bệnh, trụ sở Uỷ ban Nhân dân các xã phường, thị trấn; các trục đường phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ để tuyên truyền về Ngày BHYT Việt Nam 01/7.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền trên các Cổng/trang thông tin điện tử và hướng dẫn BHXH các quận, huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác truyền thông về BHYT trên địa bàn nhân Ngày BHYT Việt Nam mà không tổ chức mít tinh chào mừng ngày 01/7 tại địa phương.

Các thông điệp truyền thông Ngày BHYT Việt Nam:

* Thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

* Sức khỏe cộng đồng gắn liền với BHYT toàn dân.

* BHXH, BHYT - Trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.

* Tham gia BHYT là quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

* BHYT chia sẻ gánh nặng chi phí khám chữa bệnh với người mắc bệnh mạn tính.

 * Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHYT.

* Tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

* Thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.

* Phát động cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT, phấn đấu mục tiêu đạt trên 90% dân số tham gia BHYT vào năm 2020.

* BHYT - Tấm thẻ vàng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

* Toàn xã hội chung tay để 100% người dân có thẻ BHYT.

 
 
Ban Biên tập