Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đơn giản thủ tục về giám định y khoa theo Thông tư số 14 ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế

18/07/2017 00:54:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Quy định thủ tục giám định y khoa liên quan đến thi hành một số điều của Luật BHXH (ảnh minh họa)

Theo Nghị quyết, có 23 nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế đã được Chính phủ thông qua gồm: Thủ tục về cấp và cấp lại Giấy chứng nhận là lương y được quy định tại Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015; các thủ tục về khám sức khỏe được quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013; các thủ tục về xuất khẩu, nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch được quy định tại Thông tư số 39/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013; thủ tục đề nghị thực hiện kỹ thuậtmang thai hộ vì mục đích nhân đạo, thủ tục đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được quy định tại Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/1/2015; các thủ tục xét tặng danh hiệu thầy thuốc được quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015...

Nghị quyết 60/NQ-CP có một số thủ tục về giám định y khoa được quy định tại Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia BHXH bắt buộc; Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc; Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc; Giám định vượt quá khả năng chuyên môn đối với người tham gia BHXH bắt buộc; Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc; Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia BHXH bắt buộc; Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc; Cấp giấy chứng nhận hưởng BHXH; Giám định tổng hợp đối với người tham gia BHXH bắt buộc.

Nội dung đơn giản hóa các thủ tục này như sau: Thay thế những thông tin về công dân bằng các thông tin “Họ, chữ đệm và tên khai sinh”, “Số định danh cá nhân” và “Nơi thường trú” trên Biên bản giám định y khoa (mẫu quy định tại Phụ lục 2), Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động (mẫu quy định tại Phụ lục 3), Giấy chứng nhận thương tích (mẫu quy định tại Phụ lục 4), Giấy ra viện (mẫu quy định tại Phụ lục 5), Tóm tắt hồ sơ bệnh án (mẫu quy định tại Phụ lục 6), Giấy đề nghị giám định (mẫu quy định tại Phụ lục 7), Văn bản đề nghị giám định do vượt quá khả năng chuyên môn (mẫu quy định tại Phụ lục 8), Giấy chứng sinh (mẫu quy định tại Phụ lục 10), Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai (mẫu quy định tại Phụ lục 11), Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (mẫu quy định tại Phụ lục 12) của Thông tư số 14/2016/TT-BYT.

(nguồn Nghị quyết 60/NQ-CP của Chính phủ)

Tiến Lập (tổng hợp)