Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Doanh nghiệp giảm chi phí trong việc giảm mức đóng BHXH

24/08/2017 14:00:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Từ 1/6, giảm mức đóng BHXH bắt buộc cho doanh nghiệp. Người sử dụng lao động sẽ được giảm 0,5% mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Người lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội với mức 0,5% quỹ tiền lương thay vì 1% như trước đây (ảnh minh họa)

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, hàng tháng, người sử dụng lao động đóng 1% trên quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động vào quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Theo Nghị định số 44 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động với mức như sau:

Giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; Cán bộ, công chức, viên chức; Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên lương cơ sở đối với người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 gồm: Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí).

 

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này (0,5%); phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, việc đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức 0,5 % mức lương hàng tháng, quy định này áp dụng từ ngày 1/1/2018.

Theo quy định hiện nay, mỗi doanh nghiệp phải đóng cho người lao động 22% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào ba quỹ là quỹ BHXH (18%), bảo hiểm y tế (3%), bảo hiểm thất nghiệp (1%). Như vậy, theo Nghị định vừa được Chính phủ ban hành, tổng mức đóng BHXH (BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế) bắt buộc hàng tháng của người sử dụng lao động giảm từ 22% xuống còn 21%.

Việc giảm tỷ lệ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt chi phí để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Tiến Lập (tổng hợp)