Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái phát triển trên 3.900 người tham gia BHXH tự nguyện

06/05/2020 15:38:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh đã phát triển được trên 3.900 người lao động tham gia BHXH tự nguyện, đưa số người tham gia BHXH tự nguyện toàn tỉnh lên 8.420 người.

Từ nay đến hết năm 2020, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng trên 7 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện

Để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, tập trung tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyền thông tăng thời lượng phát sóng thực hiện chuyên mục tuyên truyền chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT đến với nhân dân trong tỉnh; đẩy mạnh giao dịch điện tử trong các giao dịch thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia BHXH trong việc kê khai, lựa chọn phương thức nộp tiền; tiếp tục mở rộng hệ thống thu BHXH đến tận phường, xã thôn bản, giao chỉ tiêu đến từng đơn vị cá nhân, đưa ra các mục tiêu phát triển đôi tượng hàng tháng; phối hợp với bưu điện tỉnh mở 70 hội nghị khách hàng, thu hút gần 500 người tham gia, đạt 55% so với kế hoạch được giao.

Từ nay đến hết năm 2020, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục mở rộng trên 7 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho người lao động.

Ban Biên tập