Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

26/06/2020 10:31:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngày 18/6, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 774/BHXH-TTVPTĐT yêu cầu các phòng chức năng, BHXH các huyện, thị xã tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7).

Tăng cường phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh để nâng cao nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm y tế

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị cần bám sát văn bản hướng dẫn số 1945/BHXH-TT ngày 18/6/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tình hình thực tế để chủ động báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế 6 tháng đầu năm 2020, đề xuất các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm y tế năm 2020; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền đợt cao điểm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong thực thi pháp luật về bảo hiểm y tế.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, các cơ sở khám chữa bệnh ở địa phương thông tin, truyền thông chính sách bảo hiểm y tế nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành, mỗi người dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện nghiêm chính sách pháp luật bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Ban Biên tập