Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái tăng cường chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

20/09/2022 14:22:00 Xem cỡ chữ
Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, đến nay trên địa bàn tỉnh có gần 54.000 người tham gia BHXH bắt buộc, gần 24.000 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ bao phủ BHXH là 18,9% so với lực lượng lao động; trên 759.000 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,1% dân số.

BHXH huyện Lục Yên và Bưu điện huyện Lục Yên tuyên truyền BHXH tự nguyện tại thôn Co, xã Khánh Thiện.

Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về BHXH, BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022 và những năm tiếp theo, cũng như phấn đấu trong năm học 2022 - 2023 có 100% học sinh sinh viên (HSSV) tham gia BHYT, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2722/UBND-VX ngày 25/8/2022 về việc tăng cường chỉ đạo phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và triển khai BHYT HSSV năm học 2022-2023. 

Ông Hoàng Văn Thủy - Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: "BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đã được UBND tỉnh giao hàng năm. Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, hướng dẫn việc mua thẻ BHYT theo hướng có lợi nhất cho người dân; phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, chú trọng nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân thuộc vùng mới ra khỏi diện đặc biệt khó khăn tiếp tục tham gia BHYT”. 

Cùng với đó, BHXH tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT đối với người dân theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của HĐND tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, các địa phương, đặc biệt là các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT đối với HSSV.

Cùng với sự vào cuộc của cơ quan chuyên môn, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT trên địa bàn; đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương và giao chỉ tiêu đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện. Năm 2022 xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên phấn đấu đạt 97% người dân trở lên tham gia BHYT. Để đạt được mục tiêu này, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát, lập danh sách các đối tượng không thuộc diện hỗ trợ BHYT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. 

Ông Trần Văn Tam - Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh cho biết: "Việc vận động người dân tham gia BHYT có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực để bảo vệ sức khỏe người dân khi không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Cùng với đó, để hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 chúng tôi đã thành lập các tổ gồm cán bộ công chức xã, hội đoàn thể… không kể thời gian đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT”. Nhờ áp dụng linh hoạt các giải pháp trong công tác tuyên truyền vận động, đến nay, toàn xã có trên 6.000 người tham gia BHYT, đạt trên 90% dân số. 

Đối với việc triển khai BHYT HSSV, năm học 2022-2023 các địa phương đã chỉ đạo cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia; đồng thời gắn chỉ tiêu tham gia BHYT của các cơ sở giáo dục vào thành tích thi đua khen thưởng hàng năm của nhà trường. 

Ông Nguyễn Thành Lê - Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên cho biết: "Bước vào năm học 2022 - 2023, huyện đã giao nhiệm vụ cho BHXH và Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn đảm bảo đồng bộ, thống nhất cao trong công tác triển khai tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Chỉ đạo các trường rà soát, tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh tham gia BHYT học sinh, đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT”. 

Đồng thời ngành BHXH tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và BHYT HSSV; cấp phát thẻ BHYT kịp thời, đầy đủ, đảm bảo đi khám, chữa bệnh được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định.