Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái nỗ lực vì công tác an sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

04/04/2023 15:18:00 Xem cỡ chữ
Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đối mặt với rất nhiều khó khăn trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mà bao đời nay người dân vẫn quen với việc không phải mua thẻ bảo hiểm y tế thì việc thay đổi tư duy, suy nghĩ là cả hành trình dài.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tích cực tuyên truyền chính sách đến người dân tộc thiểu số.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái có trên 733.000 người, đạt 92,75% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Tháng 07/2021, thời điểm Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực 1, 2, 3 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu lực, do vậy tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh từ 97,3% giảm xuống còn 76,8%. Đến nay, tính đến hết tháng 02/2023, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 86%. Căn cứ kết quả hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại tỉnh số người tham gia bảo hiểm y tế sẽ liên tục giảm.

Hiện nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh vẫn còn đạt thấp là do năm 2023 tỉnh Yên Bái có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nên số người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước đóng giảm mạnh, mặc dù cơ quan Bảo hiểm xã hội đã có nhiều biện pháp, giải pháp để tổ chức thực hiện; đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan linh hoạt các hình thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác và nhóm hộ gia đình, xong nhận thức của một số người dân còn hạn chế, cùng với đó là điều kiện kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn nên chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Để khắc phục những ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg tác động tới tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg; đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị Quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06/07/2022 quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 … và nhiều văn bản khác có liên quan để hướng dẫn, chỉ đạo về nội dung này.

Mặt khác, với phương châm “Đi từng ngõ, ngõ từng nhà, rà từng người dân”. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức các buổi hội nghị khách hàng, ra quân tuyên truyền theo nhóm nhỏ đến từng khu chợ, hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế sang các nhóm đối tượng khác như nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên … và nhóm bảo hiểm y tế hộ gia đình; đến nay đã vận động được 156 ngàn người bị giảm bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế, hiện còn hơn 72 ngàn người chưa tham gia, đa phần là những người có hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế.

Để có thể thay đổi nhận thức của người dân, công tác tuyên truyền trong thời gian tới cần tiếp tục được quan tâm, chú trọng hơn nữa và phải xác định đây là cả một quá trình dài “mưa dầm thấm lâu”. Nếu chỉ có sự kiên trì, nỗ lực của ngành Bảo hiểm xã hội rất khó có thể làm được mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, chính quyền địa phương cơ sở trong thực hiện mục tiêu về bảo hiểm y tế. Qua đó, giúp người dân, người lao động nhận thức đầy đủ ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế đối với bản thân và gia đình, từ đó tự giác tham gia như một nhu cầu tất yếu để đảm bảo cuộc sống khi về già và chăm sóc sức khỏe bản thân.