Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Những thay đổi trong chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019

27/05/2019 13:58:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Năm 2019, một số chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội sẽ được thay đổi. Để giúp người lao động và các doanh nghiệp hiểu rõ về những thay đổi về chế độ tiền lương, BHXH, chế độ hưu trí… Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái với nội dung: “Những thay đổi trong chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019”.
Trình duyệt không hỗ trợ xem trực tuyến

Chính sách BHXH năm 2019 có những thay đổi và cách tính đóng BHXH mới cụ thể:

Từ ngày 01/01/2019 tăng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị đinh số 157/NĐ-CP ngày 16/11/2018 cụ thể: địa bàn thành phố Yên Bái Thuộc vùng III từ mức 3.090.000 đồng lên mức 3.250.000 đồng/tháng; các huyện thị xã còn lại thuộc vùng IV mức: 2.760.000 đồn lên mức 2.920.000 đồng/tháng.

-  Lộ trình từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên 1,49 triệu đồng/tháng, thay cho mức 1,39 triệu đồng/tháng so với trước đây. Do đó, hàng loạt khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng lên tương ứng. Điển hình như:

- Trợ cấp thai sản: Tăng từ 2,78 triệu đồng/tháng lên 2,98 triệu đồng/tháng (tức 02 lần mức lương cơ sở, theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014);

- Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: Tăng từ 417.000 đồng/ngày lên 447.000 đồng/ngày (tức 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở theo quy định tại Điều 29, Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014);

- Trợ cấp mai táng: Tăng từ 13,9 triệu đồng lên 14,9 triệu đồng (tức 10 lần tháng lương cơ sở, theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014);

- Trợ cấp tuất hàng tháng: Tăng từ: 695.000 đồng/tháng lên: 745.000 đồng/tháng với mỗi thân nhân; riêng với thân nhân không có người nuôi dưỡng tăng từ 973.000 đồng/tháng lên 1,043 triệu đồng/tháng  (tức từ 50% hoặc 70% mức lương cơ sở, theo quy định tại Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

Về cách tính đóng BHXH mới năm 2019:

Tỷ lệ đóng BHXH (26,5%)  Người sử dụng lao động: đóng 17 % vào quỹ hưu trí và tử tuất và 0,5 vào quỹ TNLĐ-BNN, 1% vào quỹ BHTN; người lao động đóng: vào quỹ hưu trí và tử tuất là: 8% và đóng vào quỹ BHTN là 1% không thay đổi, nhưng tiền lương làm cơ sở đóng BHXH có sự thay đổi do tăng lương tối thiểu vùng, tăng mức lương cơ sở từ 01/7/2019 . Vì vậy sẽ tăng mức tối đa tính đóng BHXH bắt buộc. Cụ thể:

1. Thay đổi về tiền lương tối thiểu đóng BHXH

Theo quy định của Luật BHXH và Quyết định số 595/BQĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam thì, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn lương tối thiểu vùng đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện bình thường và cao hơn nhất 7% lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề. Do vậy từ tháng 1/2019, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh theo Nghị định số 157/NĐ-CP , mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng phải tăng lên tương ứng .

2. Thay đổi về tiền lương tối đa đóng BHXH

Tại Điều 89 Luật BHXH 2014 quy định tiền lương đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Nếu tiền lương cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở. Trong khi đó, mức lương cơ sở từ thời điểm 01/07/2019 sẽ được tăng lên 1.490.000 đồng/tháng theo tinh thần của Nghị quyết số 70/2018/QH14. Như vậy, từ thời điểm 1/7/2019, mức tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc của người lao động là 29.800.000 đồng/tháng, thay vì 27.800.000 đồng như trước đó.

Lan Hương