Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Ngành y tế Yên Bái cắt giảm 35 thủ tục hành chính

10/10/2019 13:57:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Ngành y tế Yên Bái 6 tháng đầu năm đã cắt giảm được 35 thủ tục hành chính theo quy định. Thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 3/1/2019 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, ngành y tế Yên Bái đã rà soát TTHC toàn ngành, 6 tháng đầu năm đã cắt giảm được 35 TTHC theo quy định.

Trong đó, khám chữa bệnh 13 TTHC; khám chữa bệnh nhân đạo 8 TTHC; dược 6 TTHC; an toàn thực phẩm 8 TTHC. 

Để tiếp tục cải cách TTHC theo quy định, ngành y tế đã công khai địa chỉ cơ quan, thư điện tử, số điện thoại của cơ quan có thẩm quyền nhằm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho việc giải quyết những giấy tờ liên quan theo quy định của pháp luật.

(Theo Báo Yên Bái điện tử)

Ban Biên tập