Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Trạm Tấu: "Chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn"

09/10/2019 14:10:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Từ khi đi vào hoạt động, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện đã đưa 405 thủ tục hành chính (TTHC) vào giải quyết, giảm 9 thủ tục và cấp xã đã đưa 132 TTHC vào giải quyết, tăng 16 thủ tục.

Người dân đến liên hệ giải quyết TTHC tại BPPVHCC huyện Trạm Tấu.

Bộ phận Phục vụ hành chính công (BPPVHCC) huyện Trạm Tấu có nhiệm vụ công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc bằng văn bản danh mục TTHC; hướng dẫn thực hiện TTHC, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả, theo dõi, giám sát đánh giá việc giải quyết và trả kết quả TTHC; tiếp nhận xử lý hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền…, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tới giao dịch, giải quyết các TTHC.

Trụ sở làm việc BPPVHCC huyện Trạm Tấu được sửa chữa, nâng cấp từ trụ sở cũ Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Trạm Tấu có vị trí thuận lợi. Trước ngày khai trương, đường mạng Internet, điện thoại cố định, bảng nội quy, quy chế, biển tên, biên lai thu phí, lệ phí sử dụng tại bộ phận đã được chuẩn bị đầy đủ. 

 

Cùng với đó, 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã bố trí lắp đặt các trang, thiết bị làm việc của BPPVHCC cấp xã, trụ sở được đặt tại tầng 1 UBND các xã, thị trấn, được sửa chữa bảo đảm về diện tích cũng như trang thiết bị cần thiết. Song song với đầu tư cơ sở vật chất, huyện đã bố trí cán bộ, công chức của các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị đến làm tại BPPVHCC huyện gồm 13 người. 

Trong đó, có 3 công chức chuyên trách thuộc Văn phòng Cấp ủy và chính quyền huyện, 9 cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan chuyên môn, 3 công chức, viên chức thuộc ngành dọc và sắp xếp 38 cán bộ, công chức làm việc tại BPPVHCC cấp xã, thị trấn gồm các lĩnh vực: văn phòng-thống kê; tư pháp-hộ tịch; địa chính; văn hóa-xã hội…

Từ sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, bố trí nhân sự, với phương châm "chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn", lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả của công việc, nên từ khi đi vào hoạt động, BPPVHCC cấp huyện đã đưa 405 TTHC vào giải quyết, giảm 9 thủ tục và BPPVHCC cấp xã đã đưa 132 TTHC vào giải quyết, tăng 16 thủ tục. 

Cùng với BPPVHCC cấp huyện, để BPPVHCC cấp xã đi vào hoạt động có hiệu quả. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Trạm Tấu đã tiến hành rà soát, hoàn chỉnh trên 100 TTHC thuộc các lĩnh vực đưa ra giải quyết tại BPPVHCC cấp xã. 

Tính riêng từ 25/5 – 25/6/2019, BPPVHCC cấp huyện đã tiếp đón trên 200 lượt tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết các TTHC. Bộ phận tiếp nhận 270 hồ sơ, đã xử lý, trả kết quả 267 hồ sơ, đang giải quyết 3 hồ sơ. 

Trong đó, xử lý trước hạn 267 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn. Với BPPVHCC cấp xã, đã tiếp đón trên 700 lượt tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết TTHC, tiếp nhận 769 hồ sơ. Đã trả kết quả trước hạn 769 hồ sơ và không có hồ sơ trễ hạn. Một số xã tiếp nhận nhiều hồ sơ là: Bản Mù 166 hồ sơ, Bản Công 90 hồ sơ, Trạm Tấu 75 hồ sơ, Phình Hồ 72 hồ sơ, thị trấn Trạm Tấu 63 hồ sơ… 

Đến nay, về cơ bản, các cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận đã nắm vững toàn bộ quy trình, vận hành trang thiết bị phục vụ công tác. Ngoài tiếp nhận giải quyết các TTHC, BPPVHCC huyện Trạm Tấu còn thực hiện nghiêm túc việc công khai đầy đủ các khoản phí, lệ phí với các TTHC có quy định thu, thực hiện thu đúng, thu đủ theo quy định.

Thời gian tới, BPPVHCC huyện Trạm Tấu sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC để cập nhật kịp thời trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin "Một cửa” của tỉnh, bảo đảm tính công khai, minh bạch cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tiếp nhận; bảo đảm tính chính xác trong từng TTHC và xử lý nhanh gọn, đúng quy định. Phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ BPPVHCC cấp xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại địa phương.

(Theo Báo Yên Bái điện tử)

 

Ban Biên tập