Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Phấn đấu hoàn thành các chi tiêu, kế hoạch tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp

25/06/2020 14:37:00 Xem cỡ chữ
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020.

Lớp học nghề sửa chữa máy nông cụ

Trong những tháng đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến công tác tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp và việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo tăng cường công tác tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đặc biệt là tăng cường công tác đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn nhằm phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, đa dạng, linh hoạt, dễ tiếp cận theo nhu cầu của người học, yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động trong nước và đi làm việc ở nước ngoài, góp phần tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về đào tạo nghề nghiệp năm 2020.

Tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó ưu tiên nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các đối tượng là lao động bị thôi việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lao động bị mất việc làm tại vùng biên giới, lao động di cư tự do, lao động tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu vùng đồng bằng Sông Cửu Long, lao động là người khuyết tật... để chủ động tham gia thị trường lao động, ổn định sinh kế.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổ chức tổng kết Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương tại văn bản số 1582/LĐTBXH-TCGDNN ngày 07/5/2020.

Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của vùng. Trong đó, cần chú trọng đến công tác đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho người lao động để phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xây dựng nông thôn mới và thích ứng với thay đổi công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất. Ưu tiên đào tạo cho các đối tượng là lao động nữ, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ban Biên tập