Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

02/07/2019 07:30:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 98 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Với nhiệm vụ tham mưu, phục vụ, tổng hợp, giúp việc cho Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh; Quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công và Nhà khách Hào Gia.

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Văn phòng đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm, tổ chức ký cam kết và xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị 05. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch và nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ; gắn các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đỗ Việt Bách - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh cho biết: Đối với lĩnh vực hành chính nhà nước như cơ quan Văn phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng, nhà lý luận mà Người còn là kiến trúc sư lỗi lạc của nền hành chính Nhà nước Việt Nam về tất cả các nhân tố cấu thành của nó: xây dựng thể chế tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức, lề lối làm việc, kỹ thuật hành chính và cơ chế vận hành, rèn luyện đạo đức, sửa đổi cách làm việc chống quan liêu, lãng phí, tham ô, đảm bảo xây dựng một nền hành chính thực sự của dân, do dân và vì dân.

Thực hiện NQ 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chủ trương của tỉnh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là một trong những đơn vị đi đầu về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và cũng là 1 trong 12 tỉnh trong toàn quốc thí điểm sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng với quyết tâm cao, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan Văn phòng đã giảm 1 đầu mối đơn vị sự nghiệp (Nhà nghỉ điều dưỡng); sáp nhập Nhà khách Hào Gia với Nhà khách Đồng Tâm, sáp nhập 03 phòng, giảm 03 phòng chuyên môn; giảm 07 biên chế công chức, 11 biên chế viên chức; cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo phòng đã giảm 02 cán bộ cấp trưởng, 11 cán bộ cấp phó. Quá trình sáp nhập, sắp xếp bộ máy do làm tốt công tác chính trị tư tưởng nên cán bộ luôn yên tâm công tác, đảm bảo ổn định, liên tục công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ đã xây dựng Đề án sáp nhập Đảng bộ 3 văn phòng, các tổ chức đoàn thể và sẽ chính thức thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Học tập phong cách Hồ Chí Minh trong tham mưu văn bản, chính sách, mỗi chuyên viên UBND đã làm theo lối tư duy khoa học, hiện đại; có kế hoạch, điều tra tỉ mỉ trước sau, tránh qua loa đại khái... Nói và viết giản dị, cụ thể, thiết thực, diễn đạt nhất quán. Riêng năm 2018, đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hơn 9.000 văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch góp phần hoàn thành thắng lợi 31 chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2018. Tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ, đưa chỉ số cải cách hành chính, chỉ số minh bạch của tỉnh ngày càng tăng; năm 2018 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Yên Bái tăng 4 bậc, Cổng Thông tin điện tử tỉnh luôn đứng trong top 10 của cả nước.

Với khẩu hiệu “Hết việc không hết giờ”, mỗi cán bộ viên chức Văn phòng UBND tỉnh luôn thực hiện tốt phương châm “Kiến tạo, hành động, phục vụ”, trong quá trình xử lý công việc luôn chủ động trao đổi, phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, địa phương trên tinh thần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời, bảo đảm quy trình và không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân. Bố trí hợp lý và linh hoạt các cuộc họp, làm việc cả về nội dung, thời gian và địa điểm, bảo đảm xử lý công việc nhanh, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách;

Đảng bộ cũng đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đột phá nhằm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lựa chọn 2 chi bộ xây dựng mô hình điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. 

Đối với nhiệm vụ hàng ngày là cơ quan hành chính phục vụ, Văn phòng UBND tỉnh đã học Bác phong cách ứng xử khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp. Cũng học Bác phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính; hài hòa, quần chúng, giản dị, hòa đồng.

Dấu ấn đậm nét là Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động tháng 9/2018. 100% sở, ban, ngành và UBND cấp huyện cấp xã trong tỉnh đã triển khai phần mềm một cửa điện tử kết nối liên thông 3 cấp với 100% thủ tục hành chính từ cấp tỉnh tới cấp huyện, xã được triển khai ở mức độ 3 và mức độ 4. Trung tâm Phục vụ hành chính công luôn giải quyết trước hạn và đúng hạn trên 99% thủ tục, trên 98% người dân đến giao dịch đều đánh giá ở mức độ rất hài lòng. Tiếp nối những kết quả trên, từ ngày 1/4/2019, Bộ phận Phục vụ hành chính công tại 9 huyện, thị, thành phố và 180 xã, phường, thị trấn, kết nối liên thông với Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh với "4 tại chỗ” gồm: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả. Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đã giải quyết 99-100% thủ tục hành chính trước hạn và đúng hạn. Đây, thực sự là một bước tiến dài của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, thể hiện quyết tâm phục vụ tốt hơn tổ chức, doanh nghiệp và công dân. 

Trong thời đại cuộc cách mạng công nghệ 4.0, để xây dựng hệ thống chính quyền theo hướng phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo tại tỉnh Yên Bái theo chủ trương của Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã đi đầu trong ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn. Cùng với việc triển khai phần mềm quản lý điều hành, từ năm 2016 đã thực hiện phần mềm giám sát nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; triển khai tin nhắn mời họp góp phần hạn chế giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí; thực hiện giám sát việc xử lý văn bản của các chuyên viên đảm bảo mọi công việc triển khai nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh… tham mưu triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, kết quả phân xếp loại có 32 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 66 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2/8 Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 6/8 chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có thể nói, trong những năm qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới, nỗ lực, cố gắng, tạo sự chuyển biến rõ nét và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp tục phát huy truyền thống, cải tiến lề lối làm việc, tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và trong nội bộ Văn phòng thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, điều phối, bảo đảm thông tin, bảo đảm hậu cần, phục vụ kịp thời, có hiệu quả sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Không khí làm việc trong cơ quan dân chủ, cởi mở, thân thiện; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, chất lượng công tác được nâng lên, và luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát nhiệm vụ được giao và Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, chủ đề của năm 2019 là “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã và sẽ quyết tâm đổi mới, sáng tạo, xây dựng nền hành chính minh bạch, kiến tạo, phục vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy của mỗi cán bộ Văn phòng, tạo thành phong trào thi đua thường xuyên, sâu rộng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao… đóng góp dấu ấn, công sức, trí tuệ của mỗi cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm thiết thực xây dựng giá trị chuẩn mực con người Yên Bái “Tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Thanh Bình