Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Phụ nữ Yên Bái làm theo lời Bác

16/12/2016 13:52:00 Xem cỡ chữ
Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ các cấp tỉnh Yên Bái đã triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp hội cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực gắn với học tập và rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam (tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang) và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Phát huy phẩm chất đạo đức của người phụ nữ tự tin, tự trọng trong việc duy trì, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, các cấp Hội đã tổ chức Liên hoan Hát ru và Hát dân ca từ tỉnh tới cơ sở; duy trì 102 đội bóng chuyền nữ, 27 đội bóng đá nữ, 350 đội văn nghệ cơ sở. Để Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được triển khai sâu rộng, có hiệu quả trong các cấp hội, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát động cuộc thi sáng tác thơ, ca, hò vè về Cuộc vận động. Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực tham gia Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi...

Qua Hội thi, hội phụ nữ các cấp đã được các cấp ủy đảng đánh giá cao về việc rèn luyện ý thức, trách nhiệm, kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác tuyên truyền, vận động của cán bộ cơ quan chuyên trách hội. Đây cũng là dịp để cán bộ hội rèn luyện kiến thức, kỹ năng và nâng cao trình độ nhận thức, hiểu biết của mình về công tác Đảng, nâng cao ý thức rèn luyện học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng người phụ nữ Việt Nam: có sức khỏe, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lòng yêu nước, có lối sống văn hóa và có lòng nhân hậu.

Học tập và làm theo lời Bác không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền mà trong lao động sản xuất chị em phụ nữ các dân tộc trong tỉnh còn phát huy tinh thần học hỏi, sáng tạo. Đã có gần 200 sản phẩm sáng tạo của chị em phụ nữ từ các cơ sở hội trong tỉnh tham gia Ngày Phụ nữ sáng tạo trong các năm 2013, 2015. Nhiều sản phẩm được Trung ương, UBND tỉnh đánh giá cao và khen thưởng, qua đó khuyến khích, thúc đẩy tinh thần và khả năng sáng tạo của phụ nữ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực, thể hiện tinh thần lao động bền bỉ, không ngừng sáng tạo của phụ nữ hướng đến cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế; đồng thời, động viên lực lượng lao động nữ tiếp tục vươn lên khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mình, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình no ấm bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc..., góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân của tỉnh 4%/năm.

Cùng với việc nâng cao nhận thức về học tập và làm theo lời Bác, các cấp hội tập trung xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại cơ sở. Nhiều mô hình làm tốt, cách làm hay được nhân rộng. 5 năm qua, các cấp hội đã xây dựng 3.475 mô hình có thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/hộ/năm, 1.187 mô hình có thu nhập trên 100 triệu đồng/hộ/năm, 68 mô hình có thu nhập trên 300 triệu đồng/hộ/năm.

Đặc biệt, là mô hình “Phụ nữ làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” với mức tiết kiệm từ 5.000 đồng/tháng/hội viên. Đến nay, tổng số tiền tiết kiệm bằng các hình thức là 41,6 tỷ đồng, duy trì tại 4.775 tổ tiết kiệm.

Phát huy phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng và làm theo lời Bác là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ và thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên và hội viên phụ nữ.

Theo Báo Yên Bái