Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Đảng bộ Bảo Hưng tạo sức bật từ Chỉ thị 05

28/12/2016 08:41:00 Xem cỡ chữ
Đảng bộ xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị, thôn, hoặc thông qua loa truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu...

Đảng bộ xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên có trên 90 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ. Để việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05) trở thành việc làm thường xuyên trong toàn Đảng bộ và nhân dân, Đảng bộ xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị, thôn, hoặc thông qua loa truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu...; tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên và nhân dân ký cam kết, xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập và làm theo Bác qua từng chuyên đề hàng năm.

Cùng với đó, Đảng bộ đã đưa nội dung của Chỉ thị 05 vào chương trình công tác của cấp ủy, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, coi đây là tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, tổ chức Đảng và chính quyền hàng năm. Từ đó, tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Có thể nói, sau 5 năm nghiêm túc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và thực hiện Chỉ thị 05, Đảng bộ xã Bảo Hưng đã phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, khơi gợi tinh thần tự giác và sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt là trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM).

Là đảng viên gương mẫu, những năm qua, ông Đào Quang Ngọc ở thôn Bảo Long đã tích cực vận động người thân và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; đồng thời, đi đầu trong hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa. Được biết, ông Ngọc đã hiến gần 400 m2 đất sản xuất của gia đình để thôn Bảo Long có mặt bằng xây dựng nhà văn hóa. Ông Ngọc chia sẻ: “Là đảng viên cao tuổi, tôi luôn ý thức mình cần có nhiều việc làm tốt và gương mẫu để thế hệ con cháu noi theo. Hiến đất để xây dựng nhà văn hóa thôn là việc làm thiết thực, giúp người dân trong thôn có cơ hội giao lưu, học tập và sinh hoạt cộng đồng”.

Không chỉ phát huy vai trò đảng viên trong hiến đất xây dựng các công trình NTM, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bảo Hưng còn tích cực học tập, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao. Năm 2011, thực hiện Dự án “Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật và công nghệ chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm chè Bát tiên quy mô hộ gia đình tại xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên”, anh Trần Văn Trường ở thôn Trực Thanh là một trong những hộ tiên phong chuyển đổi từ trồng chè trung du già cỗi sang trồng giống chè mới chất lượng cao.

Đến nay, anh Trường đã có hơn 1 ha chè Bát tiên và Phúc vân tiên từ 6 năm tuổi trở lên, mỗi năm trừ chi phí gia đình anh thu lãi hơn 100 triệu đồng. Nhờ có những đảng viên gương mẫu đi đầu, “nói đi đôi với làm” như anh Trường mà đến nay 100% các hộ ở thôn Trực Thanh đã trồng giống chè mới chất lượng cao, cho thu nhập ổn định, đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 tại xã Bảo Hưng đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương. Đến nay, xã Bảo Hưng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Đây cũng chính là động lực quan trọng thúc đẩy mọi phong trào của địa phương, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh.

Ông Phan Tiến Viện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Hưng cho biết: “Đảng bộ xã đã và đang phát huy những thành tích đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và sự tích cực triển khai đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống. Thời gian tới, để Chỉ thị 05 thực sự có sức lan tỏa, Đảng bộ xã Bảo Hưng sẽ tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên...”.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục là nội dung, việc làm quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Do đó, trong Chỉ thị 05 yêu cầu rõ việc chỉ đạo tổ chức học tập phải xuống cơ sở, đến từng đảng viên; trong quá trình tổ chức học tập, gắn học tập với công việc thực tế. Tin tưởng rằng, việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 sẽ tiếp tục góp phần đổi mới tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, tạo động lực mới, góp phần đưa xã Bảo Hưng phát triển nhanh và bền vững.

Theo Báo Yên Bái