Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Bản Công làm theo Bác

12/01/2017 14:47:00 Xem cỡ chữ
Đã xuất hiện nhiều gương điển hình như ông Hờ A Thào ở thôn Tà Chử, ông Hảng A Tủa, thôn Kháo Chu, ông Tráng A Dê, thôn Bản Công đã tự giác hiến hàng trăm mét vuông đất cho việc xây dựng trường, lớp học mầm non.

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Trạm Tấu, Bản Công có 426 hộ dân với 2.498 khẩu cư trú tại 5 thôn, trong đó, dân tộc Mông chiếm 98%. Nhiều thôn thuộc vùng sâu, vùng xa nằm cách trung tâm xã hàng chục km đường mòn như các thôn: Sán Trá, Kháo Chu, Tà Chử, Bản Công… nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Để từng bước nâng cao đời sống nhân dân, Đảng bộ, chính quyền xã đã xác định việc học tập và noi theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao ý thức, trách nhiệm, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trước tiên, Đảng ủy, chính quyền xã đã thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” với những nội dung cơ bản nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thi đua yêu nước sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

Từ đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình như ông Hờ A Thào ở thôn Tà Chử, ông Hảng A Tủa, thôn Kháo Chu, ông Tráng A Dê, thôn Bản Công đã tự giác hiến hàng trăm mét vuông đất cho việc xây dựng trường, lớp học mầm non. Trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, 10 hộ dân có cuộc sống khá trên địa bàn xã đã san sẻ đất cho các hộ nghèo thiếu đất sản xuất theo Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy Yên Bái với tổng diện tích 1.687 ha.

Hàng trăm hộ dân đã tự giác thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi và tích cực thâm canh, tăng vụ như gia đình ông Hảng A Tủa, Hảng A Khua ở thôn Kháo Chu, Hờ A Cớ, thôn Tà Chử, Giàng A Páo ở thôn Bản Công, Thào A Phềnh ở thôn Sán Trá… Hầu hết người dân trên địa bàn xã đã thực hiện tốt việc sản xuất hai vụ lúa/năm.

Trong đó, lúa vụ chiêm xuân cấy được 206 ha, năng suất đạt 46,5 tạ/ha; lúa vụ mùa đã thực hiện 140 ha, năng suất đạt 46 tạ/ha; ngô vụ xuân thực hiện đạt 165 ha, năng suất 25,2 tạ/ha; ngô vụ hè 40 ha, năng suất đạt 25 tạ/ha. Ngoài ra, xã còn vận động nhân dân chuyển 200 ha đất sản xuất lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô đồi. Sản lượng lương thực có hạt của xã không ngừng được tăng lên, điển hình như năm 2015 đạt trên 1.966 tấn, trong đó, sản lượng thóc đạt trên 1.485 tấn, tăng 95 tấn so với năm 2014. Sản lượng ngô đạt 481 tấn, tăng 28 tấn so với năm trước. Sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 757 kg/người/năm và xã đã cơ bản giải quyết được tình trạng đói giáp hạt.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, ngoài diện tích đồng cỏ tự nhiên, xã đã vận động nhân dân trồng hàng chục ha cỏ và dự trữ bình quân 127 cây rơm/năm để bảo đảm có đủ thức ăn cho trâu, bò trong mùa đông. Cùng đó, công tác tiêm phòng dịch được duy trì thường xuyên, những năm gần đây đàn gia súc, gia cầm của xã đã phát triển ổn định với 650 con trâu, 408 con bò, 742 con lợn và trên 10.736 con gia cầm.

Đông chí Hờ A Vư - Bí thư Đảng ủy xã Bản Công cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy xã đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn Chỉ thị số 03 với công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn hóa để góp phần nâng cao đời sống, đẩy lùi sự đói nghèo, nhân rộng gương điển hình của tập thể và cá nhân...”.

Tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ và nhân dân, Đảng bộ, chính quyền xã Bản Công đã triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều thực hiện việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, để bản thân mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng; chủ động tư duy, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nói đi đôi với làm.

Nhờ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xã Bản Công không còn tình trạng du canh, du cư và tái trồng cây thuốc phiện như trước đây và luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Kinh tế địa phương phát triển, chất lượng đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên.

Theo Báo Yên Bái