Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Thành ủy Yên Bái hướng dẫn xây dựng 18 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

27/06/2017 07:50:00 Xem cỡ chữ
Năm 2017, Thành ủy Yên Bái xây dựng 18 mô hình điểm, điển hình tiên tiến cấp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để việc xây dựng mô hình điểm, điển hình tiên tiến tại các chi, đảng bộ cơ sở, các phòng ban, đoàn thể đạt hiệu quả, chất lượng, Thành ủy chỉ đạo thực hiện xây dựng qua 3 bước.

Bước 1, tổ chức quán triệt nội dung xây dựng, nhấn mạnh việc quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đối tượng, tiêu chí lựa chọn bám sát theo Kế hoạch số 57 của Thành ủy Yên Bái. Chi ủy, cơ quan, đơn vị dự kiến những mục tiêu, nội dung xây dựng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thống nhất về nhận thức.

Sau đó, tiến hành bước 2 về xây dựng mô hình theo các mục tiêu đã xác định. Bước 3, đánh giá kết quả thực hiện mô hình điểm, điển hình tiên tiến.

Định kỳ các mô hình điểm, các điển hình tiên tiến hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 1 năm đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện lên cấp trên. Các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị có các mô hình điểm được đăng ký đánh giá kết quả triển khai thực hiện.

Hoàn thành việc sơ kết thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến lần 1 trước ngày 15/4/2018, gửi báo cáo về Thành ủy trước ngày 30/4/2018 để tiến hành tổng kết, đánh giá.

Theo Báo Yên Bái