Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Trường Chính trị tỉnh tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước

07/07/2017 10:47:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức phát động các phòng trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các đơn vị khoa, phòng và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Trường Chính trị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”;“Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao

Hưởng ứng nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 với chủ đề: Cán bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái đoàn kết, sáng tạo,đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, thi đua toàn diện, về đích sớm nhất”. Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã tổ chức cho các đơn vị khoa, phòng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường ký cam kết giao ước thi đua; đăng ký danh hiệu thi đua năm 2017 với Hội đồng thi đua Nhà trường.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2017, phát động phong trào thi đua yêu nước đến 100% cán bộ, công chức, viên chức  trong cơ quan thi đua lập thành tích lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017); 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017).

Phát huy các kết quả từ các phong trào thi đua, thời gian tới Trường Chính trị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”;“Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 của Cụm thi đua số 3 - Học viện chính tri quốc gia Hồ Chí Minh.

Thanh Bình