Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Yên Bái: Nhiều hoạt động trong Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

11/07/2018 08:47:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Theo số liệu thống kê năm 2017, toàn tỉnh đã xảy ra 30 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm chết 12 người, bị thương nặng 18 người; tình hình cháy tại các cơ sở, nhà dân, phương tiện giao thông và cháy rừng cơ bản giảm về số vụ nhưng mức độ thiệt hại lại gia tăng... Để chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.

Khen thưởng cho cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2017.

Với mục đích thông tin tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn, người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động; đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc góp phần hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động các địa phương trong tỉnh đã triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; phổ biến giáo dục pháp luật về lao động, công đoàn cho đoàn viên, người lao động; nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để kịp thời định hướng dư luận, giả quyết những vấn đề bức xúc góp phần ổn định sản xuất - kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động tổ chức tập huấn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, đánh giá được nguy cơ rủi ro và các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động; tăng cường việc phổ biến kinh nghiệm, tập huấn phương pháp và kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cán bộ công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh và người lao động; tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ trên hệ thống loa truyền thanh, trên bảng tin của đơn vị; phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…

Ban Biên tập