Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Ngành Y tế hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

17/07/2018 09:57:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Hưởng ứng tháng hành động An toàn vệ sinh lao động với chủ đề: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp” ngành Y tế Yên Bái đã xây dựng kế hoạch vụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho bác sỹ và các nhân viên y tế đang công tác trong lĩnh vực y tế.

Cán bộ y, bác sỹ Phòng khám soi tiêu bản để đánh giá tế bào và mô bệnh học nhằm xác định ung thư sớm.

Cụ thể, đối với các đơn vị trong ngành sở Y tế phổ biến, quán triệt Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, viên chức người lao động trong đơn vị để thực hiện. Treo băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị. Thực hiện quan trắc môi trường lao động và đánh giá các yếu tố nguy cơ tại nơi làm việc. Cải thiện điều kiện làm việc đối với các vị trí làm việc có nguy cơ cao để hạn chế nguy cơ bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động. Lập mới, cập nhật hồ sơ quản lý vệ sinh lao động.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Riêng cán bộ làm việc tại các vị trí có nguy cơ cao mắc một số bệnh nghề nghiệp đặc thù như: Lao, HIV, viêm gan B, viêm gan C cần khám xác định tình trạng hiện tại làm cơ sở theo dõi và thực hiện chế độ chính sách khi chẳng may bị mắc bệnh nghề nghiệp liên quan đến vị trí làm việc. Lập, cập nhật hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động và thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm, quản lý, vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định hiện hành của nhà nước.

Đối với cộng đồng, ngành y tế đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền: Xây dựng các tài liệu, chuyên đề, chuyên mục có nội dung tuyên truyền giáo dục về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trực tiếp tại các cơ sở lao động. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao động; củng cố hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động, hồ sơ quản lý vệ sinh lao động. Phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh lao động các cơ sở sản xuất - kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn theo phân cấp.

Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; kế hoạch kiểm tra các đơn vị trong ngành Y tế, trong tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2018. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế tổ chức kiểm tra các đơn vị trong ngành về triển khai các nội dung Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động  năm 2018. Phối hợp với các cơ sở lao động tổ chức quan trắc môi trường lao động, khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với phòng Lao động-TB&XH tham mưu cho UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 của địa phương. Phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chức khám, quản lý sức khoẻ định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra, giám sát quan trắc môi trường lao động và đề xuất cải thiện điều kiện lao động đối với các cơ sở lao động có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trên địa bàn quản lý theo phân cấp…

Ban Biên tập