Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Địa chỉ tin cậy đối với người lao động

12/12/2018 14:49:00 Xem cỡ chữ
CTTĐT - Xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp mang tính chiến lược, góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, dư thừa lao động và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Thời gian qua, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với người lao động có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài, tạo sự đột phá trong hoạt động tư vấn, tuyển chọn, đào tạo về xuất khẩu lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu về hoạt động của Trung tâm và các đơn hàng xuất khẩu lao động

Là đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn và đào tạo người lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài, thời gian qua, Trung tâm  dịch vụ việc làm đã phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp, các đơn vị đào tạo trong và ngoài tỉnh nhằm chuyên nghiệp hóa công tác XKLĐ. Hàng năm, số lượng lao động được đơn vị tư vấn, tuyển chọn, đào tạo và đưa đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài ngày càng tăng. Chất lượng liên kết đào tạo nguồn, định hướng giáo dục giữa trung tâm và các đơn vị chức năng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường tuyển dụng lao động tại nước ngoài.

Cùng với đó, Trung tâm đã biên soạn, phát hành hàng nghìn tờ gấp tuyên truyền về công tác xuất khẩu lao động, thông tin kịp thời nhu cầu tuyển lao động xuất khẩu, các tiêu chí, thủ tục trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh. Tổ chức hướng dẫn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng được hỗ trợ chi phí tự đăng ký trực tiếp với doanh nghiệp xuất khẩu lao động để học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và được chấp nhận đi làm việc ở nước ngoài làm các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ; tập huấn triển khai sử dụng phần mềm Quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bảo đảm đúng quy định của pháp luật; làm tốt công tác theo dõi quản lý, hỗ trợ lao động, giải quyết chế độ liên quan.

Theo đó, từ năm 2017, toàn tỉnh Yên Bái đưa được 1.105 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tới 13 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong 10 tháng năm 2018,  trung tâm hướng dẫn cho.... người lao động về trình tự, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ xuất khẩu lao động cũng như vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Trung tâm ký hợp đồng liên kết đào tạo và đưa lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài với các  doanh nghiệp; phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức  trên 30 hội nghị, hội thảo tư vấn tuyên truyền về XKLĐ, du học vừa học vừa làm với sự tham gia của trên 3 nghìn lượt người. Tư vấn xuất khẩu cho trên 1 nghìn người có nhu cầu xuất khẩu lao động, du học vừa học vừa làm.

Theo đánh giá chung, hiện nay, công việc và thu nhập của người lao động đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài cơ bản ổn định, đảm bảo theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết với người lao động. Mức thu nhập của người lao động Nhật Bản đạt 25 - 30 triệu đồng/người/tháng. năm 2018, trung tâm tiếp nhận hơn 1000 hồ sơ người lao động đăng ký đề nghị hỗ trợ; tiếp nhận hơn 890 hồ sơ hoàn thiện thủ tục và đủ điều kiện chi trả với tổng số tiền hỗ trợ gần 8,9 tỷ đồng.

Ông Trần Trọng Giáp - Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh chia sẻ: Để góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, các cấp chính quyền cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tư vấn, giới thiệu, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách về việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lựa chọn những doanh nghiệp xuất khẩu lao động có đầy đủ điều kiện pháp lý, có uy tín và lựa chọn thị trường lao động có tiềm năng thu nhập cao để tuyển chọn, đưa lao động đến làm việc, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống cho người lao động.

Lan Hương