Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Văn Yên: Ký kết hợp tác tuyển sinh và đào tạo nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS &THPT trên địa bàn

07/10/2022 09:19:00 Xem cỡ chữ
UBND huyện Văn Yên vừa tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác tuyển sinh và đào tạo nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS &THPT trên địa bàn huyện. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với các xã, thị trấn.

Thông qua việc ký kết hợp tác sẽ giúp huyện Văn Yên có được nguồn nhân lực dồi dào qua đào tạo giúp cho việc phát triển địa phương

Tại Hội nghị, các nhà trường đã giới thiệu về kế hoạch và phương án tuyển sinh của trường và lắng nghe ý kiến của các đơn vị, địa phương, các cơ sở giáo dục và trả lời các kiến nghị của các xã, thị trấn và tư vấn định hướng về đào tạo nghề theo lĩnh vực của từng địa phương, đơn vị.

Hội nghị đã thông qua dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa huyện Văn Yên với các trường nghề trong công tác tư vấn, tuyển sinh, đào tạo nghề và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND huyện Văn Yên với trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế công nghiệp, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Trường Cao đẳng Yên Bái, Trường Trung cấp Bách khoa Yên Bái.

Hội nghị nhằm tạo điều kiện cho huyện Văn Yên thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, phân luồng học sinh THCS, THPT; nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết giữa đào tạo nghề với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chủ động được nguồn nhân lực qua đào tạo, giảm chi phí trong tuyển dụng, đào tạo lao động, góp phần tích cực cho công tác chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế của huyện.

Hiện, Văn Yên có 20 trường có cấp THCS và 3 trường THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương (cấp THCS vượt 7,7%, cấp THPT đạt 100% chỉ tiêu giao). Có 26/26 trường có cấp THCS và 3/3 trường THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ (cấp THCS vượt 30,8%, cấp THPT đạt 100% chỉ tiêu giao).

Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp THCS đi học trung cấp, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng đạt 22,2%; 13 xã, thị trấn dự kiến đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục đi học THPT, giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và trung cấp nghề từ 70% trở lên; 1/4 xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 dự kiến đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục đi học THPT, GDNN và trung cấp nghề từ 70% trở lên; 1/3 xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 đã đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục đi học THPT, GDNN và trung cấp nghề từ 70% trở lên.

Ban Biên tập