Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công khai quyết định phê duyệt khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực quặng chì - kẽm xã Cang Chi Khúa, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu

File đính kèm: