Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Công khai quyết định phê duyệt khu vực khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đất làm gạch trong diện tích dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch đất sét nung lò tuynnen tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

File đính kèm: