Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English
Câu hỏi mới
Hỏi đáp xem nhiều

 

 * Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ theo quy định của Thông tư số: 25/2010/TT-BTTTT

Câu hỏi:

Chúng tôi là Công ty cổ phần THC địa chỉ tại Hà Nội, trang website Công ty là https://ongxoanthangloi.com/. Thời gian tới chúng tôi muốn mở rộng kinh doanh tại tỉnh Yên Bái, cho tôi hỏi: tỉnh Yên Bái có chính sách gì ưu đãi cho doanh nghiệp khi đầu tư tại tỉnh hay không? Tôi xin trân trọng cảm ơn

Người hỏi: Nguyen Canh / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 17/09/2021

Câu trả lời:

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời công dân Nguyễn Cảnh như sau:

Về vấn đề các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái. Hiện nay tỉnh Yên Bái đã áp dụng linh hoạt nhiều chính sách của Trung ương và triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi của tỉnh.

Tuy nhiên, do câu hỏi của công dân Nguyễn Cảnh không đề cập cụ thể về lĩnh vực ngành nghề, địa bàn đầu tư nên Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa đủ thông tin để trả lời cụ thể. Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay như sau:

* Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025 gồm: (1) Hồ trợ thủ tục hành chính; (2) Hỗ trợ tài chính, tín dụng; (3) Hỗ trợ mặt bằng sản xuất; (4) Hỗ trợ đổi mới công nghệ; (5) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; (6) Hỗ trợ mở rộng thị trường; (7) Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; (8) Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; (9) Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

* Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025 gồm: (1) Hỗ trợ phát triển sản xuất chè vùng cao liên kết theo chuỗi giá trị; (2) Hỗ trợ phát triển sản xuất chè vùng thập liên kết theo chuỗi giá trị; (3) Hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả liên kết theo chuỗi giá trị; (4) Hỗ trợ phát triển sản xuất trồng dâu, nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị; (5) Hỗ trợ phát triển dược liệu; (6) Hỗ trợ phát triển sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị; (7) Hỗ trợ phát triển sản xuất sơn tra liên kết theo chuỗi giá trị; (8) Hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững; (9) Hỗ trợ phát triển sản phẩm măng tre Bát độ; (10) Hỗ trợ phát triển sản xuất thủy sản liên kết theo chuỗi giá trị; (11) Hỗ trợ phát triển chăn nuôi quy mô vừa và lớn theo chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; (12) Hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc đặc sản, hữu cơ; (13) Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; (14) Hỗ trợ lãi suất vốn vay để sản xuất con giống lợn an toàn; (15) Hỗ trợ cải tạo đàn trâu, bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

* Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 gồm: (1) Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp; (2) Hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp; (3) Hỗ trợ dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (4) Hỗ trợ dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp; (5) Hỗ trợ dự án đầu tư thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải tập trung; Hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp; (6) Hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển thị trường, cung cấp thông tin.

Doanh nghiệp có thể nghiên cứu các chính sách hỗ trợ nêu trên tại cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Trên đây là trả lời câu hỏi công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đã có ý kiến trả lời công dân!

 

 

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 01/10/2021