Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Tăng cường quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

09/06/2019 06:40:55 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Sử dụng quỹ khám bệnh chữa bệnh tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở nguồn quỹ bảo hiểm y tế đã được giao. Thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện công tác đấu thầu sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế theo đúng các quy định hiện hành. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn, sử dụng và quản lý quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế theo quy định.

Chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc việc gửi dữ liệu lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam; có trách nhiệm tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế và lịch sử khám chữa bệnh để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng của người tham gia bảo hiểm y tế. Chủ động đánh giá nguyên nhân vượt dự toán (nếu có) và kịp thời điều chỉnh, khắc phục các nguyên nhân chủ quan làm tăng sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện giám định trên phần mềm giám định bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sử dụng các chức năng trên phần mềm giám định để  phân tích, đánh giá, so sánh số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh giữa các tháng nhằm phát hiện gia tăng chi phí đột biến, sai sót, trùng lặp trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để kịp thời xử lý. Nâng cao chất lượng giám định bảo hiểm y tế, đảm bảo các chi phí khám chữa bệnh được kiểm soát chặt chẽ, thanh quyết toán đúng quy định. Nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ giám định viên trong việc thực hiện công tác giám định thanh toán bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.

Tăng cường vai trò của Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc tham gia đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế theo các quy định của pháp luật. Hàng tháng báo cáo tình hình sử dụng quỹ bảo hiểm y tế về Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất các giải pháp để quản lý hiệu quả nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông của tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế; ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế.

Thanh tra tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế, các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn. Tăng cường phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội trong kiểm tra xác minh và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế theo các quy định của pháp luật.

405 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h