Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng khu dân cư thị trấn Trạm Tấu

17/06/2019 13:18:50 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại Quyết định 1031/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng khu dân cư thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái (giai đoạn 2).

Mục tiêu đầu tư nhằm mở rộng phát triển quỹ đất trung tâm thị trấn, ổn định dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tăng thu ngân sách nhà nước

Dự án mở rộng khu dân cư thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trạm Tấu làm chủ đầu tư.

Mục tiêu đầu tư nhằm mở rộng phát triển quỹ đất trung tâm thị trấn, ổn định dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tăng thu ngân sách nhà nước.

Về Quy mô đầu tư, tiến hành san tạo mặt bằng tổng diện tích khoảng 0,7 ha.Trong đó: Diện tích phân lô 0,3 ha; Đường giao thông nội bộ: Bề rộng mặt đường Bm=4m, bề rộng vỉa hè Bvh=2x2m và các hạng mục phụ trợ.

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 3.234 triệu đồng (Ba tỷ, hai trăm ba mươi tư triệu đồng) từ nguồn vốn Ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh Yên Bái và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Thời gian thực hiện trong năm 2019-2020.  

UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trạm Tấu có trách nhiệm nghiên cứu, xác định quy mô đầu tư của dự án phù hợp với điều kiện thực tế trong quá trình tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình đồng thời có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định xây dựng cơ bản hiện hành.

376 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h