Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

25/06/2019 07:15:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hoạt động của Hội đồng phối hợp Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị đến thời điểm 01/5/2019; Kiểm tra việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sởxây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thời điểm kiểm tra từ 01/01/2018 đến 30/5/2019.

Các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tự kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tỉnh sẽ thành lập 01 đoàn kiểm tra để kiểm tra trực tiếp tại một số sở, ngành và địa phương, gồm các Sở: Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện: Trấn Yên, Lục Yên và UBND thành phố Yên Bái.

413 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h