Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động

24/06/2019 17:20:29 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động cho thuê lại lao động theo đúng quy định của Bộ luật Lao động, Nghị định số 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động, quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động, doanh nghiệp trong hoạt động cho thuê lại lao động.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về cho thuê lại lao động đối với các doanh nghiệp cho thuê lại và doanh nghiệp thuê lại lao động trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc  thực hiện cho thuê lại lao động; kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm theo đúng quy định.

Phối hợp chặt chẽ với các Ngân hàng thương mại nhận tiền quỹ để cập nhật thường xuyên thông tin ký quỹ của doanh nghiệp.

Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật.

Cập nhật thường xuyên các thông tin của doanh nghiệp được cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động biết.

Gửi thông báo cấp, cấp lại, gia hạn lại, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lao động; tổng hợp báo cáo định kỳ 06 tháng, một năm gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

386 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h