Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Yên Bái: Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

31/10/2017 15:42:39 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh tổ chức có hiệu quả chương trình gặp gỡ, trao đổi qua hình thức Cà phê doanh nhân

Các cơ quan đơn vị trên toàn tỉnh đã quan tâm, chú trọng tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các khóa học đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn như: Nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, đầu tư; hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư; Luật Doanh nghiệp; Luật đất đai, Xây dựng; Khoáng sản…. các chính sách thuế, bảo hiểm, lao động mới và một số luật khác có liên quan; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, cải cách thủ tục hành chính…

Cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp được phổ biến, quán triệt về việc thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, lợi dụng chức quyền trong giải quyết công việc, nâng cao tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Để phù hợp với tình hình mới hiện nay và khai thác tốt hơn tiềm năng, cơ hội của tỉnh, tạo bước đột phá tăng trưởng kinh tế, tỉnh đã rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp như điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành thương mại đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 tại tỉnh Yên Bái... Đồng thời rà soát, điều chỉnh và thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế  - xã hội ở các cấp huyện, thị xã, thành phố, quy hoạch ngành, lĩnh vực đảm bảo tính chiến lược, đồng bộ.

Các đơn vị thực hiện công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của tỉnh và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến tất cả các lĩnh vực để doanh nghiệp tra cứu. Bên cạnh đó tập trung rà soát, hoàn thiện các quy trình, loại bỏ các thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp trong một số lĩnh vực có nhiều bức xúc như: Cấp giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện; chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, đất ở; cấp Giấy phép xây dựng...

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở các cấp, nhất là kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính; xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ trực tiếp, cụ thể, thiết thực để thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu về cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; Liên tục cập nhật các văn bản, chính sách, chế độ thuế mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, phí, lệ phí, chú trọng tuyên truyền Luật quản lý thuế sửa đổi... trên trang thông tin điện tử của ngành thuế Yên Bái.

Các đơn vị xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Thực hiện xây dựng các địa điểm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống của doanh nghiệp trên toàn tỉnh thông qua các dự án đầu tư nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển; tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn”. Tiếp tục xúc tiến phát triển sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp.

Đến nay tỉnh Yên Bái đã hoàn thành cổ phần hóa đối với 5 doanh nghiệp nhà nước và đang triển khai công tác cổ phần hóa tại 4 công ty lâm nghiệp, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2017. Trong phương án cổ phần hóa các công ty lâm nghiệp sẽ đưa ra tiêu chí các cổ đông chiến lược để thu hút nguồn lực đầu tư của các nhà đầu tư có tiềm lực về kinh tế cũng như tiềm năng về công nghệ để thay đổi căn bản phương thức sản xuất kinh doanh hiện nay.

Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tỉnh duy trì và tổ chức có hiệu quả chương trình gặp gỡ, trao đổi qua hình thức Cà phê doanh nhân "Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp" định kỳ 1 tháng/lần với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân để trao đổi, đối thoại và tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; tiếp nhận và xử lý các câu hỏi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của các ngành về các lĩnh vực thuế, đất đai, xây dựng… để trợ giúp, hướng dẫn và giải đáp cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Các ngành, địa phương triển khai tốt công tác một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính hỗ trợ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật tạo môi trường lành mạnh, an toàn để doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật”; tập trungtham mưu, hướng dẫn doanh nghiệp chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chương trình hành động tại quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh....

Với quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ 5 nhóm giải pháp cơ bản bao gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tạo dựng môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, cải tiến công nghệ; bảo đảm cho doanh nghiệp bình đẳng trong kinh doanh, tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh; giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.900 doanh nghiệp và khoảng 370 hợp tác xã hoạt động, tỷ lệ huy động tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) vào ngân sách tăng lên 10,5%. Tạo thêm việc làm mới cho khoảng 17.000 lao động/năm. Hàng năm có khoảng 60% doanh nghiệp được hỗ trợ thông tin và tư vấn doanh nghiệp, 50% doanh nghiệp được trợ giúp pháp lý; đào tạo bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp.

578 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h