Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

10/11/2017 14:30:28 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 10/11/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình thực hiện các nguồn lực đầu tư, trọng tâm là thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 2 năm 2015 - 2016, tình hình thu hút đầu tư và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2017; các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư giai đoạn 2017 - 2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2015, 2016 tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đã huy động cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh gần 18.629 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước trên 6.426 tỷ đồng; vốn ngoài nhà nước trên 11.530 tỷ đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên 672 tỷ đồng. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả nổi bật, số lượng các nhà đầu tư đến với Yên Bái tăng nhanh, trong đó có nhiều nhà đầu tư lớn như: Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Zoki Việt Nam, Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen, Công ty cổ phần tập đoàn kinh tế Chân - Thiện - Mỹ, Công ty TNHH DeaSeung Global… Năm 2015, có 30 dự án đầu tư mới đã được cấp chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký đầu tư là 5.606,39 tỷ đồng và 78,6 triệu USD; năm 2016 có 34 dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 13.181,6 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhóm giải pháp nhằm tập trung huy động các nguồn lực, đa dạng các nguồn lực đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, của các tập đoàn kinh tế lớn. Tập trung nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm vào các dự án có tính chất quyết định trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư của tỉnh, tập trung vào các nhà đầu tư chiến lược, các nguồn hỗ trợ, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA cho một số dự án trọng điểm. 10 tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đã huy động và triển khai thực hiện ước đạt 7.960 tỷ đồng (bằng 79,6% kế hoạch, tăng 2,9% - tương đương 223 tỷ đồng so với cùng kỳ 2016); có 35 dự án đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 34,62% so với cùng kỳ năm 2016 (tăng 9 dự án), nâng tổng số dự án đầu tư toàn tỉnh lên 420 dự án (trong đó, lĩnh vực công nghiệp 321 dự án, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 44 dự án; lĩnh vực thương mại, dịch vụ và kinh tế khác 55 dự án).

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ban, ngành đã tập trung phân tích làm rõ thêm cơ cấu các nguồn vốn đầu tư, cơ cấu đầu tư vào hạ tầng kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; định hướng ưu tiên phát triển đầu tư; những điểm sáng trong đầu tư; các địa phương có tiềm năng thế mạnh thu hút đầu tư; đánh giá tỷ lệ dự án đầu tư vào Yên Bái so với số đăng ký; hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư đang triển khai thực hiện trong thời gian qua…Từ đó chỉ ra những tồn tại hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, đề ra các giải pháp nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư trong thời gian tới như đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, rà soát và quản lý chặt chẽ các dự án, quy hoạch, các thủ tục hành chính phải thông thoáng hơn nữa, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để mỗi người dân Yên Bái phải là người mời gọi thu hút đầu tư vào Yên Bái…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, đã thực hiện tốt các giải pháp để đa dạng hóa các ngồn lực cho đầu tư phát triển, lồng ghép các nguồn lực cho phát triển hạ tầng kinh tế xã hội; cơ cấu đầu tư từng bước hợp lý hơn; hiệu quả đầu tư được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thu hút các nguồn lực đầu tư như: quy mô đầu tư còn nhỏ và thấp hơn nhiều so với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu đầu tư còn bất hợp lý; hiệu quả đầu tư thấp và trong một số trường hợp còn lãng phí các nguồn lực đầu tư; một số thế mạnh chưa được khai thác; nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ, hiệu quả thấp; yếu tố phát triển bền vững chưa được phát huy…

Để khắc phục những hạn chế này, và để tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện theo các nhóm giải pháp:

Giải pháp để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư: Thực hiện các cơ chế chính sách để huy động tối đa các nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế để tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội; cơ cấu lại các nguồn lực đầu tư công, sắp xếp theo các thứ tự ưu tiên nhất định; kiểm soát chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm triệt để chi thường xuyên dành nguồn lực để chi cho đầu tư phát triển; khai thác hiệu quả các nguồn lực từ đất đai, tài nguyên dành cho đầu tư phát triển; thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng theo phương thức lồng ghép các nguồn vốn, trung ương, huyện, tỉnh, các tổ chức, cá nhân...

Giải pháp về cơ chế chính sách: tiếp tục thực hiện các chính sách của trung ương về ưu đãi thu hút đầu tư trên địa bàn; thực hiện tốt các chính sách đầu tư của tỉnh, đồng thời nghiên cứu bổ sung chính sách thu hút đầu tư trong một số lĩnh vực; có chính sách tạo mặt bằng, tạo quỹ đất phát triển hạ tầng; xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư, thu hút đầu tư; tổ chức triển khai tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Giải pháp về cải cách hành chính: đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xác định đây là mấu chốt trong thu hút đầu tư; quan tâm giúp đỡ các nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục sau khi cấp quyết định chủ trương đầu tư; tiếp tục duy trì thành lập tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; các sở, ban, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tư vấn về thuế, đất đai, cam kết hỗ trợ đến cùng cho các nhà đầu tư; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng và môi trường; thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đã được cấp Giấy quyết định chủ trương đầu tư, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp chậm tiến độ, đặc biệt nếu vi phạm các quy định hiện hành về đầu tư sẽ thu hồi dự án để cấp cho các nhà đầu tư khác có năng lực, làm lành mạnh môi trường đầu tư và phát huy tối đa cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp.

Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch: rà soát, quản lý chặt chẽ các quy hoạch, kế hoạch, giảm thiểu tới mức thấp nhất việc quy hoạch chạy theo các nhà đầu tư. Bám sát định hướng về kế hoạch thu hút đầu tư theo danh mục và các nguồn lực của tỉnh.

Giải pháp về đầu tư phát triển hạ tầng: cần tính toán dành nguồn lực đầu tư hợp lý phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông; giải phóng mặt bằng trong các khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như nông lâm nghiệp, khoáng sản..Vận động thu hút các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp.

Giải pháp về nguồn nhân lực: tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực của doanh nghiệp. Nâng cấp các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Giải pháp về thông tin tuyên truyền: quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, lợi thế cạnh tranh của tỉnh dưới mọi hình thức để các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết rõ về tỉnh, về những vấn đề mà nhà đầu tư đang quan tâm.

614 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h