Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh Yên Bái trong tuần (từ 20-26/5/2019)

27/05/2019 07:36:15 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tăng cường công tác quản lý tài chính, ngân sách năm 2019; thành lập chốt kiểm soát, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Văn Yên và thành phố Yên Bái; công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Tân Thịnh, Giới Phiên và Quy Mông; giám sát, kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm chở quá tải trọng trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh; chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh Yên Bái… là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh Yên Bái trong tuần công tác vừa qua.

1. Tăng cường công tác quản lý tài chính, ngân sách năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các văn bản của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Yên Bái về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2019 cụ thể là: phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu thu ngân sách năm; đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý đất đai, phát triển quỹ đất, tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức giao ban định kỳ với các huyện, thị xã, thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các thủ tục hành chính về đất đai;

Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách phải triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; hạn chế mua xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài; các huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, chế độ chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, nhất là chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, chế độ trợ cấp đối với người nghèo, học sinh, sinh viên, đối tượng chính sách xã hội..

2. Thành lập chốt kiểm soát, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Văn Yên và thành phố Yên Bái

Đến nay tỉnh Yên Bái đã thành lập tổng số 10 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi trên tỉnh lộ và quốc lộ trên địa bàn các huyện Yên Bình, Văn Chấn, Trấn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên và thành phố Yên Bái; 20 chốt tại các xã của các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái.

3. Công nhận xã Tân Thịnh, Giới Phiên (thành phố Yên Bái); xã Quy Mông (huyện Trấn Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Tuần qua, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký quyết định công nhân xã Tân Thịnh, Giới Phiên (thành phố Yên Bái); xã Quy Mông (huyện Trấn Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Tân Thịnh, xã Giới Phiên (thành phố Yên Bái) và xã Quy Mông (huyện Trấn Yên) tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủQuy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định trong thời gian tới. 

Phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Tân Thịnh, Giới Phiên (thành phố Yên Bái), xã Quy Mông (huyện Trấn Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

4. Tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm chở quá tải trọng trên tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, cơi nới, cải tạo kích thước thùng chở hàng trái quy định nhằm mục đích chở quá tải trọng; tổ chức việc ký cam kết không chở quá tải trọng đối với các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp đầu nguồn hàng; duy trì Trạm kiểm tra tải trọng lưu động trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh; tăng cường công tác kiểm soát tải trọng tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa, các mỏ vật liệu.

5. Tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tại kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tỉnh  Yên Bái đề ra các nhiệm vụ bao gồm: lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật. Lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị. Thành lập Ban quản lý dự án phát triển đô thị theo quy định, hoàn thành trước năm 2020.

6. Công nhận 2 nghề truyền thống, 11 làng nghề và 01 làng nghề truyền thống năm 2019

Cụ thể, 2 nghề truyền thống bao gồm: Nghề chế tác Khèn Mông các xã: Nậm Khắt, Púng Luông và Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải; Nghề rèn, đúc các xã: Nậm Khắt, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình và Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải.

11 làng nghề bao gồm:

- Làng nghề trồng dâu, nuôi tằm thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên; Làng nghề chế tác đá mỹ nghệ thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên; Làng nghề chế tác đá mỹ nghệ Thôn 1, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên; Làng nghề làm tranh đá quý Tổ 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên; Làng nghề dệt thổ cẩm Thôn 2 Túc, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên; Làng nghề trồng và chế biến quế Thôn 3, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên; Làng nghề dệt thổ cẩm bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải; Làng nghề nấu rượu thóc, bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải; Làng nghề trồng, chế biến và bảo quản chè đặc sản Suối Giàng, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn; Làng nghề đan rọ tôm thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình; Làng nghề chế biến chè xanh thôn Trác Đà, xã Hán Đà, huyện Yên Bình.

1 làng nghề truyền thống: làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm Thôn Đêu 1, Đêu 2, Đêu 3, Đêu 4  xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ.

7. Chỉ thị nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình phải xác định và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ được giao; triển khai đồng bộ các biện pháp, các quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất lượng trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình;

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư và xây dựng.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành xây dựng; làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể đối với những vi phạm trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý những sai phạm.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp chặt chẽ cùng với các đơn vị Chủ đầu tư giải quyết, xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong toàn bộ quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của từng dự án (đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh

Các nhà thầu tư vấn có trách nhiệm nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện công việc được giao; có kế hoạch bồi dưỡng nguồn nhân lực; kịp thời cập nhật các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng cơ bản hiện hành; nhà thầu tư vấn giám sát cần bố trí cán bộ giám sát có trình độ, năng lực phù hợp để thực hiện tốt công tác giám sát thi công xây dựng công trình và tham mưu giúp Chủ đầu tư xử lý kịp thời các thay đổi, phát sinh phù hợp với thực tế triển khai ở hiện trường;

8. Tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tại Chỉ thị tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị, đặc biệt chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị. Bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực phụ cận. Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng.

Rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị nhằm loại bỏ cơ chế xin cho.

Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực.

Thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật….

9. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Theo đó, nội dung tuyên truyền trọng tâm là chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương về dân tộc, tôn giáo, công tác dân tộc, tôn giáo. Trong đó, trọng tâm tuyên truyền về chính sách   hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc  các xã vùng  III, thôn, bản đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng, ưu đãi để tạo quỹ đất sản xuất, làm dịch vụ hoặc làm nghề khác để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững; chính sách ưu đãi đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số... truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia; những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Chú trọng tuyên truyền nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là bản sắc văn hóa của dân tộc Mông, Thái, Dao, Tày... tại địa phương.

633 lượt xem
Thanh Thủy (tổng hợp)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h