Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Công nhận xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

03/06/2019 13:21:59 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại Quyết định số 924/QĐ-UBND ban hành ngày 30/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Người dân xã Lâm Giang làm đường giao thông nông thôn

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phQuy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định trong thời gian tới. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Lâm Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 có trách nhiệm công bố Quyết định công nhận xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

946 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h