Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới 2019

02/06/2019 08:03:00 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 1388/UBND-NLN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới 2019.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới 2019.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới (ngày 05/6) năm 2019 được Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) lựa chọn là "Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta" (Air pollution) nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn cầu; ngày Đại dương thế giới (ngày 08/6) năm 2019 được Liên Hợp Quốc chọn là "Giới và Đại dương" (Gender and The Oceans) sẽ là cơ hội để khám phá các khía cạnh về giới trong mối quan hệ của loài người với các đại dương, như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt được mục tiêu phát triển bền vững số 05 (SDGs) của Liên Hợp Quốc đến năm 2030.

Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Trong đó tập trung kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng; tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm do các nguồn khí thải phát sinh tại khu vực nông thôn, ưu tiên kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp. Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh đổi mới công nghệ sản xuất; đầu tư xây dựng, lắp đặt và vận hành các công trình xử lý khí thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí. Tiếp tục đôn đốc, yêu cầu các cơ sở có nguồn phát sinh khí thải thuộc đối tượng theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường phải lắp đặt và vận hành thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục để truyền tải dữ liệu về khí thải từ cơ sở sản xuất về Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tập trung xử lý, kiểm soát và giám sát khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, đặc biệt là tại các đô thị của tỉnh. Huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc giám sát khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, năng lượng, giao thông, xây dựng và các nguồn khí thải khác.

Đối với các hoạt động tổ chức “Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019, tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam; Những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; Các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, những tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt đọng phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động "Tháng hành động vì môi trường", "Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2019. Trong đó các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện chủ trương đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2019, chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Phổ biến thông tin cho cộng đồng về tác hại của ô nhiễm không khí và lợi ích của việc sử dụng các phương tiện công cộng đối với môi trường không khí. Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo của người dân và cộng đồng. Tập trung triển khai phong trào "Chống rác thải nhựa" với nội dung "Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành và của toàn xã hội" theo Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng của các sở, ngành, địa phương; tích cực triển khai các chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng. Tùy theo điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng như: trồng cây xanh để thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu,…; Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới với chủ đề "Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta" "Giới và Đại dương" ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại.

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019. Kịp thời biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát huy vai trò của mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường.

538 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h