Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã

02/08/2019 12:16:52 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 31/7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiện toàn, củng cố tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em các cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật trẻ em.

Đối với cấp xã, tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách, các thành viên gồm: Công chức văn hóa - xã hội chuyên trách theo dõi về Lao động - Thương binh và Xã hội; người làm công tác trẻ em cấp xã; Trưởng trạm y tế; Trưởng Công an; công chức Tư pháp - Hộ tịch; Hiệu trưởng nhà trường hoặc cơ sở giáo dục trên địa bàn cấp xã; Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ. Ngoài các thành viên trên, tùy điều kiện của từng địa phương có thể bổ sung thành viên trong số các cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố để giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các trách nhiệm đôn đốc, phối hợp việc thực hiện quyền trẻ em; giải quyết các vấn đề trẻ em thuộc thẩm quyền; bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ định Nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã để giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định của Luật trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.

Bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong số các công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã. Người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 53, Điều 72 Luật trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp  tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán quỹ phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở cấp thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái; theo đó người phụ trách công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, thị trấn quy định tại Khoản 14, Điểm a, mục 2 được hưởng mức phụ cấp 1,0; người phụ trách công tác xã hội (văn hóa, xã hội, thể thao, gia đình và trẻ em) cấp phường quy định tại Khoản 14, Điểm a, mục 2 được hưởng mức phụ cấp 1,0.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện việc bố trí người phụ trách công tác dân số, gia đình và trẻ em cấp xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động -Thương binh và Xã hội) trước ngày 31/8/2019.

365 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h