Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Công nhận xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

10/08/2019 07:57:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Cán bộ, nhân dân xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ cùng làm đường nông thôn.

Theo quyết định này, UBND thị xã Nghĩa Lộ có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Nghĩa Phúc tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy định cụ thể một số tiêu chí về xã NTM tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại xã đạt chuẩn NTM theo quy định trong thời gian tới.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã Nghĩa Phúc đạt chuẩn NTM năm 2019.

UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020 có trách nhiệm công bố Quyết định công nhận xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn NTM năm 2019.

563 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h