Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Tỉnh Yên Bái triển khai thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

11/08/2019 07:32:09 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 08/12/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL ngày 19/10/2018 về việc tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”... nhằm mục đích đánh giá tính khả thi, đề xuất giải pháp hoàn thiện và triển khai áp dụng chính thức Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phạm vi cả nước, Bộ VHTTDL tổ chức thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí tại địa bàn 12 tỉnh/thành đại diện cho các vùng, miền văn hóa đặc trưng trên cả nước (tỉnh Yên Bái là một trong 12 tỉnh/thành được Bộ VHTTDL lựa chọn là tỉnh thực hiện thí điểm bộ tiêu chí này).

Yên Bái là một trong 12 tỉnh/thành được Bộ VHTTDL lựa chọn là tỉnh thực hiện thí điểm ứng xử trong gia đình

Để triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1252/UBND-VX ngày 15/11/2018 về việc chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình". Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Yên (điểm chỉ đạo) phối hợp triển khai chỉ đạo; các tổ chức thành viên của UBMTTQ phối hợp với cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo công tác gia đình (Phòng VHTT huyện) hướng dẫn cơ sở triển khai thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình", tuyên truyền vận động nhân dân gương mẫu thực hiện các tiêu chí ứng xử trong gia đình đồng thời đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo huyện Văn Yên phối hợp để triển khai các hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình thông qua các câu lạc bộ của Hội. Đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại căn cứ theo Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL ngày 08/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” chủ động nghiên cứu và triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, lựa chọn địa bàn để triển khai thực hiện thí điểm.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch số 23/KH-VHTTDL ngày 15/2/2019 về triển khai thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trong đó hướng dẫn cụ thể các nội dung và thời gian thực hiện; phối hợp với UBND huyện Văn Yên lựa chọn địa bàn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí tại 02 xã (xã Xuân Ái và xã Lâm Giang, huyện Văn Yên); mỗi xã lựa chọn 02 thôn (bản) có loại hình gia đình trẻ, gia đình trung niên, gia đình cao tuổi; đại diện cho nhóm nghề nghiệp, tôn giáo, dân tộc... trong đó ưu tiên lựa chọn thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, cử 02 đồng chí cán bộ công chức tham gia Hội nghị tập huấn về hướng dẫn triển khai thí điểm Bộ tiêu chí “ứng xử trong gia đình” do Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại tỉnh Cao Bằng, đồng thời Sở đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình cho 144 là cán bộ phòng văn hóa và thông tin cấp huyện; cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn; trưởng thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong đó có chuyên đề hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Dự kiến trong tháng 8/2019, sẽ tổ chức lễ phát động tuyên truyền phổ biến nội dung Bộ tiêu chí, vận động các hộ gia đình ký cam kết thực hiện Bộ tiêu chí. Sau thời gian thực hiện thí điểm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành đánh giá tổng kết, xem xét, đối chiếu, so sánh, chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, từ đó rút kinh nghiệm và tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành thực hiện nhân rộng ra các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, Bộ VHTTDL cũng tiến hành nhân rộng Bộ tiêu chí trên phạm vi cả nước.

Thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình góp phần xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội và góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh”./.

392 lượt xem
Theo Trang TTĐT Sở Văn hóa - TT&DL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h