Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tỉnh Yên Bái

03/09/2020 13:20:26 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”.

Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở.

Với các tiêu chí lựa chọn tỉnh minh bạch trong đó có các chỉ số về người nghèo, tỉnh Yên Bái được xác định là một trong 13 tỉnh triển khai dự án.

Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở tại các tỉnh dự án; hỗ trợ cải thiện các dịch vụ dự phòng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, nâng cao sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu; hướng tới các đối tượng là bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, người dân ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao tuổi thọ, và cải thiện chất lượng sống của người dân.  Dự án được tài trợ bởi sự kết hợp của khoản vay IDA, các khoản tài trợ khác nhau và kinh phí đối ứng có tổng giá trị là 118 triệu USD.

Dự án bao gồm ba hợp phần: đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở thuộc địa bàn dự án; nâng cao năng lực của Trạm y tế xã trong quản lý các vấn đề sức khoẻ ưu tiên và hỗ trợ xây dựng chính sách, thí điểm các sáng kiến, quản lý và điều phối dự án.

Khi được triển khai dự án sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các nhóm dân cư ở các tỉnh được dự án lựa chọn, nhưng ưu tiên nhiều hơn vào trẻ em, phụ nữ, người già, người nghèo và dân tộc thiểu số. Các tỉnh của dự án có tỷ lệ dân tộc thiểu số cao hơn so với hầu hết các tỉnh khác. Các dân tộc thiểu số có xu hướng sử dụng tại các trạm y tế xã cho phần lớn nhu cầu khám bệnh ngoại trú của họ so với đa số người Kinh hoặc người Hoa.

 

458 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h