Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

23/09/2020 09:08:55 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ nhằm đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Phấn đấu trong năm 2020 tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 30%.

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tổ chức triển khai các biện pháp theo yêu cầu tại Công văn số 3485/BTTTT-THH ngày 10/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chủ động đề xuất, tham mưu các biện pháp cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để đảm bảo tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh đạt tối thiểu 30% trong năm 2020.

Định kỳ xây dựng báo cáo về tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, gửi trực tiếp báo cáo về Bộ Thông tin & Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo thời gian theo quy định.

280 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h