Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2022

25/09/2020 10:27:34 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 2022.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, Đại hội cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) được tổ chức tại trung tâm các xã, phường, thị trấn, thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn các môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương, phù hợp với các môn tổ chức tại Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện. Tổ chức đại hội riêng từng xã hoặc tổ chức theo cụm xã (mỗi cụm từ 3 đến 5 xã).

Đại hội cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) được tổ chức tại trung tâm các các huyện, thị xã, thành phố, thi đấu từ 8 môn thể thao trở lên (đối với các huyện vùng cao như Trạm Tấu, Mù Cang Chải có thể tổ chức từ 6 đến 8 môn), tập trung các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn các môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương, phù hợp với các môn tổ chức tại Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh.

Đại hội Thể dục thể thao các ngành, đoàn thể của tỉnh (gọi tắt là cấp ngành) được tổ chức tại các cơ sở hoạt động thể thao của các ngành và của tỉnh, thi đấu tối thiểu 5 môn thể thao, tập trung vào các môn thể thao có thế mạnh, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức yêu thích và tham gia tập luyện thường xuyên nhưng trong đó phải có ít nhất từ 02 đến 03 môn nằm trong chương trình thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh.

Về thời gian tổ chức đại hội cấp xã, cấp huyện, cấp ngành: Dự kiến từ tháng 01 đến 30/9/2021 (Đại hội cấp huyện chỉ được tiến hành tổ chức sau khi tổ chức xong đại hội cấp xã của địa phương mình). Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn thời gian tổ chức phù hợp; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về thời gian tổ chức cụ thể. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, thống nhất lịch tổ chức đại hội thể dục thể thao của các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh dự kiến được tổ chức vào quý II năm 2022 tại thành phố Yên Bái. Quy mô tổ chức thi đấu từ 12 môn thể thao trở lên, tập trung các môn thể thao trọng điểm mà tỉnh đang đào tạo thành tích cao, có phong trào mạnh, các môn thể thao Olympic, các môn thể thao dân tộc và có từ 2 đến 3 môn thi đấu biểu diễn, phù hợp với các địa phương trong tỉnh và Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX. Một số giải thể thao trong hệ thống giải Vô địch tỉnh năm 2021 được tính vào thành tích của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX (có Điều lệ và lịch thi đấu riêng).

321 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h