Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2021

01/10/2020 07:18:40 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái trong năm 2021 chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng đất nước, con người Việt Nam nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng, đặc biệt là việc quảng bá thương hiệu địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần tăng thứ hạng hình ảnh quốc gia và tỉnh Yên Bái. Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2021.

Mù Cang Chải - Một địa điểm hấp dẫn, thu hút rất đông du khách thập phương.

Bên cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2021 còn nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, đặc biệt về các vấn đề biển đảo, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2021 bao gồm các nội dung: quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; Xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; tuyên truyền về biển đảo; đảm bảo về quyền con người tại địa phương.

Cùng với đó là quảng bá hình ảnh của tỉnh Yên Bái thông qua các hoạt động trong năm như: Các hoạt động kỷ niệm những sự kiện, ngày lễ lớn, hoạt động đối ngoại trong năm 2021; Các hoạt động đoàn ra, đoàn vào, hợp tác quốc tế; Các sự kiện, ngày hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa; thông qua các ấn phẩm, tài liệu quảng bá, giới thiệu về tỉnh Yên Bái.

334 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h