Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm

27/09/2020 08:14:05 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 25/9, UBND tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 2915/UBND-VX về tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi năm 2020.

Trẻ em Yên Bái biểu diễn văn nghệ trong đêm hội trăng rằm.

Theo Công văn này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi, lĩnh vực quản lý tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống cho trẻ em để giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Tổ chức thăm, tặng quà, học bổng cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu, đặc biệt là quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng bị bão, lũ và ảnh hưởng bởi thiên tai, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngàyđảm bảo mọi trẻ em trên địa bàn tỉnh đều được đón Tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em, nhất là các hoạt động chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh hướng dẫn các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, an toàn, lành mạnh, bổ ích; giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại cộng đồng. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trong các cấp trường học.

Sở Y tế, Sở Công thương, Công an tỉnh tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm tra, thanh tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồ chơi cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu đảm bảo chất lượng, an toàn, đặc biệt bảo đảm an toàn, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy him, không phù hợp với trẻ em.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: phối hợp, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội về chăm sóc và bảo vệ trẻ em; vận động các đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em của tỉnh chủ động phối hợp và hỗ trợ các địa phương, t chức tốt các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh triển khai các hoạt động t chức tết Trung thu cho trẻ em; bố trí ngân sách địa phương và vận động các nguồn lực xã hội để t chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, mọi trẻ em đều được đón tết Trung thu vui vẻ.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em tại Công văn này; các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động vui tết Trung thu cho trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý và tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

475 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h