Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Thông báo về việc giải thể Trung tâm Tin học Cộng đồng (trực thuộc trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội)

13/10/2020 10:49:45 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 28/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 603/QĐ-SGĐT về việc giải thể Trung tâm Tin học Cộng đồng (trực thuộc trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội).

Theo Quyết định này, Trung tâm Tin học Cộng đồng (gọi tắt là Trung tâm) có trụ sở tại số 43, phố Hào Gia, tổ 40, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái giải thể từ ngày 5/10/2020. Trung tâm có trách nhiệm chấm dứt hoạt động giáo dục được cho phép tại quyết định số 681/QĐ-SGDĐT ngày 30/8/2018; chấm dứt tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin được cho phép tại Quyết định số 817/QĐ-SGDĐT ngày 11/10/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày giải thể. 

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận các hồ sơ đến hoạt động của Trung tâm trước khi giải thể; quản lý, sử dụng lao động của Trung tâm do Trường hợp đồng theo quy định; giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

193 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h